เทรนด์ใหม่ “ร่มติดรถมอไซด์” ขนส่งฯบอกทำได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญ – วิศวกรรับรอง

เทรนด์ใหม่ “ร่มติดรถมอไซด์” ขนส่งฯบอกทำได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญ – วิศวกรรับรอง

“ร่มติดรถมอเตอร์ไซด์”เทรนด์ใหม่ กำลังมา เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยบังลมบังฝน โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เป็นช่วงฤดูฝน ซึ่งหลังคาที่ติดตั้งดังกล่าวนั้นมีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลมโค้งคลุมตัวรถรวมทั้งคนขี่และผู้ที่นั่งซ้อนท้าย ด้านบนมีลักษณะเป็นผ้าร่มสีต่างๆหลายสี ด้านหน้าและด้านหลังเป็นพลาสติกสีใส ขณะเดียวกันจากการตรวจสอบทราบว่า เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศจีน และกำลังขายดีมากใน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ในราคาอันละประมาณ 380-550 บาท แต่ขณะเดียวกันก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์ดังกล่าวมาติดตั้งว่ามีความผิดหรือไม่

อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ. รถยนต์ ปี2522 ม.14 ระบุว่า รถใดที่จดทะเบียนแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถ ให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ ทีมข่าวจึงได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ขนส่ง โดย นายชาญชัย กีฬาแปง หัวขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกล่าวว่า ในเรื่องของการติดตั้งหลังคาดังกล่าว มีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ มีการติดตั้งแบบถาวร และการติดตั้งแบบชั่วคราวที่สามารถถอดออกได้ แต่ทั้งนี้ การนำอุปกรณ์ที่มาติดตั้งนอกเหนือจากที่มีมาแต่เดิมนั้นก็ยังถือว่ามีความผิดอยู่ เนื่องจากอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถร่วมทางได้ หากมีอุปกรณ์ที่ติดตั้งหลุดตกขึ้นมา
ขณะเดียวกัน ทางกรมการขนส่งทางบก ได้มีหนังสือชี้แจง การดัดแปลงรถจักรยานยนต์ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์บังลมและหลังคาป้องกันแดดและฝน ที่ระบุว่า “การนำอุปกรณ์สำหรับบังลมและหลังคาป้องกันแดดและฝนมาติดตั้งบนรถจักรยานยนต์ เป็นการแก้ไขดัดแปลงสภาพรถที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัยสำกรับการใช้รถ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนนร่วม การดำเนินการจะต้องกระทำภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญ โดยเจ้าของรถจะต้องนำหลักฐานเป็นหนังสือรับรองความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยสำหรับการใช้รถ จากวิศวกรเครื่องกลที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร พ.ศ.2542 ผู้ควบคุมการแก้ไขดัดแปลงแนบเอกสารประกอบคำอนุญาตแก้ไขดัดแปลงรถดังกล่าวด้วย”

 

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง