พร้อม!!! นครพนมเตรียมรับมวลน้ำจากสกลนคร

พร้อม!!! นครพนมเตรียมรับมวลน้ำจากสกลนคร

หลายภาคส่วนใน จ.นครพนม ซึ่งพื้นที่ปลายน้ำรองรับมวลน้ำจาก จ.สกลนคร เตรียมความพร้อมรับมือมวลน้ำที่มากับลำน้ำก่ำก่อนลงสู่แม่น้ำโขง

ประธานหอการค้ามั่นใจ ไม่กระทบเขตเศรษฐกิจใจกลางเมือง

นายสุรัตน์  ก้องเกียรติกมล ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม  ให้สัมภาษณ์กับกองบรรณาธิการนักข่าวพลเมืองว่า ขณะนี้ทางกลุ่ม YEC : Young Entrepreneurs’ Chamber of Commerce ได้ระดมขอรับบริจาคเพื่อรวบรวมความช่วยเหลือไปยังชาวจังหวัดสกลนครที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้น

และวันนี้ (29 ก.ค.60) เมื่อเวลา 16.00 น. จังหวัดนครพนมประชุมเร่งด่วนส่วนราชการและหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง 1.ผอ.ชลประทานนครพนม 2.ผอ.แขวงการทางนครพนม 3.ผอ.ทางหลวงชนบทนครพนม 4.เกษตรจังหวัด  5.ประมงจังหวัด  6.ปศุสัตว์จังหวัด 7.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด  8.ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยา9.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 10.ผอ.สวท. 11.ปลัดจังหวัด 12.ปภ.จังหวัด 13.หน.สนจ. และ 14.รอง ผวจ.ทั้ง 2 ท่าน เรื่องเตรียมความพร้อมรับอุทกภัย ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม ใน จ.นครพนม ได้มีการหารือร่วมกันเพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากมวลน้ำจาก จ.สกลนคร จะถูกระบายมาลงแม่น้ำโขงผ่านลำน้ำก่ำ ความยาวประมาณ 120 กม. ผ่านพื้นที่ อ.วังยาง อ.นาแก  อ.ปลาปาก จ.นครพนม ก่อนลงสู่แม่น้ำโขง ที่ อ.ธาตุพนม  ซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากขณะนี้น้ำโขงมีปริมาณสูง

ส่วนการเตรียมรับมือในพื้นที่เขตเศรษฐกิจชั้นในของ อ.เมืองนครพนม ไม่น่ากังวลเนื่องจากอยู่บนพื้นที่สูง และมีการหารือแผนป้องกันในเขตเทศบาลนครพนมไว้แล้ว

ประเมินทิศทางน้ำเตรียมรับมือ

ผู้ชวยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ภูมินทร์ ฮงมา อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้วิเคราะห์สภาพภูมิประเทศโดยใช้  google map ประกอบกับข้อมูลโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวัง พื้นที่เสี่ยงติดลำน้ำก่ำและพื้นที่ใกล้เคียง ประเมินว่า ถ้าปริมาณฝนยังไม่หยุดตกมีความเป็นไปได้ในการไหลของเส้นทางนี้คือ

1.น้ำจะเริ่มมาจากบนเทือกเขาภูพาน ลงสู่เขื่อนน้ำอูน และเขื่อนน้ำพุง เมื่อปริมาณน้ำมาก ก็ล้นเขื่อนไหลลงสู่ด้านล่างแนวต.ดงมะไฟ เข้าตัวเมืองสกลนคร

2.หลังจากนั้น…น้ำจะลงสู่หนองหาร ซึ่งหนองหารจะมีทางระบายน้ำตามธรรมชาติเพียงทางเดียวคือไหลไปสู่ลำน้ำก่ำ (เพราะไหลย้อนขึ้นไปไม่ได้ครับ ทางอ.กุสุมาลย์ เป็นที่สูงกว่า)

3.น้ำจะไหลขนาดแนวถนนสกลนคร โคกสีสุพรรณ อ.นาแก อ.ธาตุพนม ไปยังทุ่งน้ำก่ำครับ (ไหลลงไปทางสมเด็จหรือมุกไม่ได้เนื่องจากติดแนวเทือกเขา ภูผายล ดงหลวง)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ภูมินทร์ กล่าวว่าจากแผนที่ หนองหารไม่มีเส้นทางที่น้ำจะออกไปทางอื่นได้  ต้องออกทางเดียวคือไหลลงลำน้ำก่ำ ไปออกแม่น้ำโขงที่ อ.ธาตุพนม  ประกอบกับปริมาณน้ำขนาดนี้ สังเกตุว่าน้ำในตัวเมืองสกลนครยังลดลงไม่ ขณะนี้น้ำในลำน้ำก่ำเองก็มีปริมาณมากเช่นกัน จึงทำให้น้ำไหลไปยังน้ำโขงได้ช้า อีกทั้งระดับน้ำโขงก็น่าจะเพิ่มขึ้น  ซึ่งตอนนี้ประตูระบายน้ำ ธรณิศนฤมิต ที่ ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนมก็น่าจะเปิดเต็มอัตรา  อย่างไรก็ตามมวลน้ำจากสกลนคร อาจส่งผลให้พี่น้อง อ.นาแก อ.ธาตุพนม  จ.นครพนม ในแนวของลำน้ำก่ำได้รับผลกระทบน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วม ซึ่งขณะนี้หลายหน่วยงานในพื้นที่ได้เตรียมการเฝ้าระวัง

มหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งศูนย์ช่วยเหลืออุทกภัยพี่น้องจังหวัดสกลนคร นครพนม

และขณะนี้ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลืออุทกภัยพี่น้องจังหวัดสกลนคร นครพนมและบริเวณใกล้เคียง ร่วมสมทบ กับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม โดยจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม  เพื่อบริจาคสิ่งของ โดยแยกกลุ่มปฏิบัติการ 4. กลุ่ม ดังนี้ 1. กลุ่มรับบริจาคเงิน. 2. กลุ่มรับบริจาคข้าวสาร-อาหารแห้ง 3.กลุ่มเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัว

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง