เกษตรกรไร้ที่ดินหวั่น! ส.ป.ก.จัดรูปที่ดินใหม่ “ชุมชนก้าวใหม่” กระทบวิถีชีวิต

เกษตรกรไร้ที่ดินหวั่น! ส.ป.ก.จัดรูปที่ดินใหม่ “ชุมชนก้าวใหม่” กระทบวิถีชีวิต

เกษตรกรชุมชนก้าวใหม่ จ.สุราษฎร์ธานี หวั่นผลกระทบจากการจัดรูปที่ดินใหม่ของ ส.ป.ก. ไม่สนผังถนนเดิมที่ชาวบ้านนำเสนอและมีอยู่แล้ว เกรงทำให้พืชผลเกษตรที่ปลูกไว้ต้องถูกทำลาย

7 ส.ค. 2560 เกษตรกรชุมชนก้าวใหม่ หมู่ที่ 5 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี เตรียมเข้าเจรจากับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กรณีการจัดรูปที่ดินและทำถนนใหม่ในชุมชน สร้างความวิตกกังวลให้กับเกษตรกรซึ่งอาจถูกไถทำลายพืชผลทางการเกษตรที่ทำกินมากกว่า 9 ปี

สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ (6 ส.ค. 2560) เวลาประมาณ 09.44 น. เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ได้เข้าวางแนวเขตถนนซอยย่อยก่อนจะมีการนำรถเข้าไถทำทางในพื้นที่ชุมชนก้าวใหม่ ตามนโยบายจัดสรรที่ดินตามแนวทางคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ของรัฐบาล

เกษตรกรชุมชนก้าวใหม่ ระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้ต้องมีการตัดฟันต้นยางและต้นปาล์มซึ่งบางสวนอายุราว 7-8 ปี พร้อมเก็บผลผลิตแล้ว และที่ผ่านมาได้เคยยื่นข้อเสนอให้เจ้าหน้าทำตามผังเดิมที่มีอยู่แล้ว แต่ทางเจ้าหน้าที่ได้อ้างการจัดรูปแบบที่ดินต้องเป็นไปตามผังของ ส.ป.ก.เท่านั้น จึงจะสามารถจัดสรรที่ดินให้กับกลุ่มเกษตรกรได้ หากใครขัดขวางการพัฒนาอาจถูกดำเนินคดีอาญา

“ชาวบ้านอยู่ในพื้นที่มาหลายปีแล้วแต่บางส่วนอาจต้องออกจากพื้นที่ไปเพราะ ส.ป.ก.เตรียมจัดที่ดินใหม่ และตอนนี้กำลังจะมีการตัดซอยถนนใหม่เกิดขึ้น ทั้งที่มีถนนอยู่แล้วและชาวบ้านเพาะปลูกอยู่เต็มพื้นที่แล้ว ตอนนี้ชาวบ้านเกิดความไม่มั่นคง ไม่มั่นใจว่าจะได้อยู่ในพื้นที่นี้หรือไม่” เกษตรกรชุมชนก้าวใหม่กล่าว

ทั้งนี้ การจัดระเบียบการใช้ที่ดินของรัฐดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินในเขต ส.ป.ก. ป่าไสท้อนและป่าคลองโซง หมู่ที่ 5 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี ในแปลงที่ดินบริษัทรวมชัยบุรีปาล์มทอง จำกัด เนื้อที่ 1,749 ไร่ ซึ่ง ส.ป.ก.ได้ฟ้องคดีและยึดคืนพื้นที่เพื่อจัดสรรใหม่ โดยดำเนินการตาม “โครงการสำรวจพื้นที่ เพื่อจัดหาหรือพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยวิธีการขุดสระน้ำขนาดใหญ่”

ข้อมูลของ สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) ระบุว่า ชุมชนก้าวใหมได้อยู่อาศัยในพื้นที่เป็นระยะเวลา 9 ปี โดยได้ถือครองและทำประโยชน์ในที่ดินด้วยการปลูกพืชยืนต้นต่าง ๆ รวมถึงพืชเศรษฐกิจ อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ผล เต็มพื้นที่และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตขายสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้แล้ว ทั้งนี้ ตามขนาดการถือครองที่ดินที่ได้มีการเดินนำสำรวจการถือครอง และรังวัดแนวเขตแต่ละแปลงโดยช่างรังวัดจาก ส.ป.ก. ในปี 2556

การเข้าถึงที่ดิน และเริ่มต้นทำมาหากินในพื้นที่ ส.ป.ก. ดังกล่าวข้างต้น สืบเนื่องมาจากเคยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยและทำกินในเขตที่ดินของรัฐ ตามวิถีชีวิตปกติของเกษตรกร จนกว่าการดำเนินคดีฟ้องขับไล่นายทุนและบริษัทฯ จะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 11 มี.ค. 2552 โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็นประธาน

อนึ่ง ชุมชนก้าวใหม่ ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน ให้เป็นพื้นที่นำร่องในการบริหารจัดการที่ดินตามแนวทางโฉนดชุมชน เมื่อวันที่ 6 ต.ค.2553

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง