ชาวบ้านลุ่มน้ำชีสุดทน! บุกศาลากลางร้อยเอ็ด ร้องน้ำท่วมซ้ำซาก รัฐแก้ปัญหาไม่คืบ

ชาวบ้านลุ่มน้ำชีสุดทน! บุกศาลากลางร้อยเอ็ด ร้องน้ำท่วมซ้ำซาก รัฐแก้ปัญหาไม่คืบ

กลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างฝายร้อยเอ็ด ฝายยโสธร-ฝายพนมไพร และฝายธาตุน้อย ลุ่มน้ำชี จ.ร้อยเอ็ด เข้ายื่นหนังสือถึงรมว.เกษตรฯ ผ่านผู้ว่าฯ เร่งเปิดประชุมแก้ไขปัญหา ภายใน 15 วัน

รายงานโดย: ศูนย์พิทักษ์สิทธิการจัดการทรัพยากรชุมชนลุ่มน้ำชี ตอนล่าง

26 ก.ย. 2560 เวลา 10.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างฝายร้อยเอ็ด ฝายยโสธร-ฝายพนมไพร และฝายธาตุน้อย ลุ่มน้ำชี จ.ร้อยเอ็ด เข้ายื่นหนังสือถึงพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการสร้างฝายร้อยเอ็ด ฝายยโสธร-ฝายพนมไพร และฝายธาตุน้อย ลุ่มน้ำชี

เพื่อให้มีการเปิดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฯ อย่างเร่งด่วน ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่ 35/2558 ลงวันที่ 6 ก.พ. 2558 เรื่องแต่งตั้งกรรมการแก้ไขปัญหาการสร้างฝายร้อยเอ็ด ฝายยโสธร-ฝายพนมไพร และฝายธาตุน้อย ลุ่มน้ำชี พร้อมประกาศ ถ้าไม่มีการดำเนินการกลุ่มชาวบ้านจะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ไปเยี่ยมรัฐมนตรีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเร็ววันนี้

หลังจากนั้นนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มารับหนังสือกับกลุ่มชาวบ้าน พร้อมเปิดห้องประชุมเพื่อให้ตัวแทนชาวบ้านทั้งหมดขึ้นไปนำเสนอข้อมูลแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น

นางอมรรัตน์ วิเศษหวาน ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย ลุ่มน้ำชี กล่าวว่า วันนี้ได้รวมตัวชาวบ้านลุ่มน้ำชี จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนได้รวมกันมายื่นหนังสือที่ศาลากลางจังหวัดเนื่องจากอยากให้รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานให้ดำเนินการเร่งรัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหากรณีมีกลุ่มราษฎรร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างดังกล่าวนั้น ซึ่งชาวบ้านที่อยู่ในกลุ่มได้รับผลกระทบจาการสร้างเขื่อนก็ได้ติดตามการแก้ไขปัญหาตลอดก็ไม่มีความคืบหน้า

นายจันทา จันทราทอง ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย ลุ่มน้ำชี บ้านดอนแก้ว ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันรัฐบริหารจัดการน้ำล้มเหลว ทำให้น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรมานานกว่า 2 เดือนแล้ว การเรียกร้องของชาวบ้านก็ทำตามโครงสร้างที่มีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาอยู่แล้วที่นายกฯ ประยุทธ์ แต่งตั้งมาตั้งแต่ปี 2558 แต่โครงสร้างที่ว่ากลับไม่ทำงาน ตัวแทนชาวบ้านจึงรวมตัวกันมายื่นหนังสือและทวงสัญญาถึงรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกรมชลประทานซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ขณะที่นายสิริศักดิ์ สะดวก ที่ปรึกษากลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย ลุ่มน้ำชี กล่าวว่า การออกมาเรียกร้องของชาวบ้านเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาก็เป็นสิทธิของชาวบ้านเพราะเป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนานแล้ว ซึ่งตนมองว่าปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 38/2558

ที่ผ่านมามีการดำเนินการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2558 ซึ่งในที่ประชุมยังมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาขึ้นมาอีก 4 ชุด ตามที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนไป ซึ่งทางกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย ลุ่มน้ำชี จ.ร้อยเอ็ด มองว่ารัฐจะต้องมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพราะเวลาได้ล่วงเลยมานานหลายปีแล้ว ประกอบกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชี โดยเฉพาะจ.ร้อยเอ็ดและจ.ยโสธรเจอสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ทำการเกษตรนานกว่า 2 เดือนแล้ว ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นก็เกิดจากการบริหารจัดการน้ำที่ผิดพลาดของรัฐ

ด้านนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่าจากการพูดคุยเจรจากันในวันนี้มีข้อสรุป 2 ประเด็นที่จังหวัดจะต้องดำเนินการ คือ 1.จะส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2.จะให้ชลประทานเปิดประชุมอนุกรรมการแก้ไขปัญหาจากการสร้างฝายร้อยเอ็ด ฝายยโสธร-พนมไพร และฝายธาตุน้อย ภายใน 15 วัน

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง