เครือข่ายประชารัฐอำเภอแม่แจ่มร่อนจดหมายทบทวนการโยกย้ายอธิบดีกรมป่าไม้

เครือข่ายประชารัฐอำเภอแม่แจ่มร่อนจดหมายทบทวนการโยกย้ายอธิบดีกรมป่าไม้

เครือข่ายประชารัฐอำเภอแม่แจ่ม ร่อนจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทบทวนการโยกย้ายนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้

วันนี้ (6 ต.ค.2560) เครือข่ายประชารัฐอำเภอแม่แจ่ม นำโดยนายสมพล อนุรักษ์วนภูมิ ประธานชมรมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่แจ่ม  นายณัณฐณัชย์ เกิดใหม่ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่แจ่ม นายสมเกียรติ มีธรรม ตัวแทนภาคประชาสังคมอำเภอแม่แจ่ม ยื่นจดหมายเปิดผนึก ณ ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม   ถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี  และพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ทบทวนการโยกย้ายนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้

โดยเนื้อหาจดหมายระบุว่า ตามที่มีหนังสือ ขอรับโอนข้าราชการ ให้นายชลธิศ สุรัสวดี ตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐

ประชารัฐแม่แจ่ม อันประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่แจ่ม กำนันผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาสังคมอำเภอแมแจ่ม เห็นว่า การโยกย้ายดังกล่าวไม่มีเหตุผลใดที่อธิบายให้เห็นได้ชัดเจน ว่ามีความสมเหตุสมผลจนทักท้วงไม่ได้ ประชารัฐแม่แจ่มปรารถนาให้การโยกย้ายข้าราชการเป็นไปด้วยความมีเหตุมีผลและคำนึงถึงความเป็นธรรม

ในจดหมายระบุว่า นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมไม้ เป็นข้าราชการระดับสูงที่ดีมีความสามารถ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์หลายต่อหลายเรื่อง โดยเฉพาะการพลิกฟื้นผืนป่าแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้นตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งที่จังหวัดน่าน ที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และที่อื่นๆอีกหลายแห่ง ยิ่งกว่านั้นท่านเปิดกว้างที่จะรับฟัง เรียนรู้ และประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย ขับเคลื่อนนโยบายแห่งรัฐแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อนำพากรมป่าไม้ไปสู่ยุค ๔.๐  ประชารัฐแม่แจ่ม ขอให้พิจารณาทบทวนการโยกย้าย ให้กลับมาดำรงตำแหน่งเดิม เพื่อสานต่อภาระกิจสำคัญให้สำเร็จ

 

 

 ABOUT THE AUTHOR

เคยเขียนข่าว สารคดี เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือ เคยรายงานข่าววิทยุ สำนักข่าวไทย อสมท. ตอนนี้เป็นทำงานอยู่สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง ไทยพีบีเอส ทำข่าว ข้อมูล ประสานเครือข่าย ฝีกอบรม สร้างพื้นที่สื่อสารสาธารณะ