เครือข่ายกะเหรี่ยงภาคเหนือ และลูกช้าง มช. ร่วมกิจกรรม “ถวายความอาลัยแด่ ในหลวง ร.๙”

เครือข่ายกะเหรี่ยงภาคเหนือ และลูกช้าง มช. ร่วมกิจกรรม “ถวายความอาลัยแด่ ในหลวง ร.๙”

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9

เมื่อช่วงเย็น วันที่ 7 ตุลาคม 2560 ที่ศูนย์การเรียนรู้คนบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง จัดงาน “ลูกหลานชาวกะเหรี่ยงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9” เพื่อแสดงความจงรักภักดี พร้อมบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกระเหรี่ยง โดยทรงช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งด้านความเป็นอยู่ การศึกษา อาชีพ และที่สำคัญพระองค์ได้ทรงทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ชาวกระเหรี่ยง ได้มีสิทธิเท่าเทียมกับคนไทยกลุ่มอื่นๆ และถูกยอมรับในสังคมไทย ทำให้ชาวกระเหรี่ยงสามารถอยู่ร่วมกับสังคมไทยได้อย่างสงบสุข

การจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การเป่าปี่เขาควาย ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณการเริ่มกิจกรรมทั้งหมด จากนั้นร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จุดเทียนถวายความอาลัยและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที การสวดภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล การขับลำนำถวายความอาลัย การขับร้องบทเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ การยกย่องสรรเสริญ และการไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยศิลปินชาวกะเหรี่ยง ซึ่งใช้เครื่องดนตรี “เต หน่า กู” ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประจำกุล่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง เป็นหลักในการบรรเลงบทเพลง

 

และเมื่อค่ำวันที่ 8 ตุลาคม 2560 ที่บริเวณ ลานสังคีต (สันเขื่อนอ่างแก้ว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีจุดเทียนถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมการแปรอักษรโดยนักเรียนโรงสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คำว่า “ลูกช้างร่วมใจถวายอาลัยองค์ภูมิพล” และแปรอักษรเป็นรูปเลข 9 หมายรัชกาลที่ 9 อยู่ในกรอบรูปหัวใจ ซึ่งแทนดวงใจของพสกนิกรชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วงดนตรี CMU Chamber Orchestra ได้ร่วมบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

จากนั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุดเครื่องทองน้อย กล่าวสดุดีและถวายความอาลัย ผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งถวายความอาลัย ต่อด้วยการขับขานกลอน ถวายความอาลัยแด่องค์ภูมิพล โดย รองศาสตราจารย์ สุพรรณ ทองคล้อย อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กวีซีไรต์ ประจำปี 2541 โดยมีนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป่าขลุ่ยคลอขณะมีการขับขานบทกลอน ประธานในพิธีจุดเทียนถวายอาลัย เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย และร่วมกันขับร้องเพลงในหลวงของแผ่นดิน บทเพลงเดินตามพ่อ และเพลงสรรเสริญพระบารมี

ขอบคุณภาพและเรื่อง โดย : อภิชาติ เฮงพลอย / ส.ปชส.เชียงใหม่

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง