สถาบันการศึกษาทั่วเชียงใหม่ผนึกกำลังแสดงมหรสพสมโภช ถวาย ‘ในหลวงร.๙’

สถาบันการศึกษาทั่วเชียงใหม่ผนึกกำลังแสดงมหรสพสมโภช ถวาย ‘ในหลวงร.๙’

 

ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ จะมีการแสดงมหรสพสมโภช การแสดงเวทีดนตรีและการแสดงในราชสำนัก โดยมี ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ เป็นผู้อำนวยการจัดแสดงมหรสพฯ  มีผู้แสดงจำนวนหลายพันคนจากสถาบันการศึกษาหลายแห่งในเชียงใหม่

ซึ่งการแสดงมหรสพสมโภชในงานออกพระเมรุนี้ถือเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณ โดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนชม และถือว่าเป็นงานออกทุกข์ในเวลาเดียวกัน


โดยการแสดงมหรสพสมโภชจะมีเพียงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เท่านั้น รวม ๓ เวที ณ เวทีกลางแจ้ง เริ่มแสดง ๑๘.๐๐ น. ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จนถึงเวลา ๐๖.๐๐ น.ของวันรุ่งขึ้น โดยการแสดงของทุกเวทีจะหยุดการแสดงเมื่อมีพระราชพิธีในพระเมรุมาศ ซึ่งรายการแสดงมีดังนี้

เวทีที่ ๑ เวทีการแสดงในราชสำนัก เริ่มเวลา ๑๘.๐๐น. สิ้นสุดการบรรแลงและการแสดง ๐๖.๐๐ น.

-การแสดงหนังติดตัวโขน ชุด จับลิงหัวค่ำ  และโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน รามาวตาร (ตอน นารายณ์ปราบนนทุก ลักสีดา ถวายพล) ความยาว ๓ ชั่วโมง

-การแสดงระลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ  ความยาว ๑ ชั่วโมง ประกอบด้วยชุดรำบุษบาชมศาล รำศุภลักษณ์อุ้มสม รำย่าหรั่นตามนกยูง

-ละคร เรื่อง พระมหาชนก ความยาว ๑ ชั่วโมง

-การบรรเลงวงเครื่องสายไทย ๑๕ นาที

-การบรรเลงวงปี่พาทย์ ๑๕ นาที

-การแสดงละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอน มณฑาลงกระท่อม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และวิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ ความยาว ๑ ชั่วโมง

-โขน ชุด ทศพิธราชธรรม ยกรบ พระรามคืนนคร รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ความยาว ๒ ชั่วโมง

เวทีที่ ๒เวทีการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ  

-ฟ้อนวี   ฟ้อนที   ฟ้อนสาวไหม   ฟ้อนไต   ระบำชาวเขา   ฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

-ละครล้านนาเรื่อง หงส์ผาคำ

เวทีที่ ๓ ด้านหน้าหอประชุม เวทีดนตรีสากล เริ่มเวลา ๑๖.๐๐น. สิ้นสุดการบรรแลงและการแสดง ๐๖.๐๐ น.

การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงเทิดพระเกียรติฯ  โดย
วงโยธวาทิต โรงเรียนช่องฟ้าซิงเซิง
CMU CONCERT BAND มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-วงออเคสตร้าร่วมโรงเรียนดาราวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัย กองดุริยางค์ทหารบก กองดุริยางค์ทหารอากาศ

-จินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนและใกล้รุ่ง

-คอนเสิร์ทแบนด์มหาวิทยาลัยพายัพ วงบิ๊กแบนด์แจ๊สประสานเสียง

-ซิมโฟนีแบนด์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

-คอนเสิร์ทแบนด์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่

-วงโยธวาทิตโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

-วงโยธวาทิตโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

-วงแบนด์วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

โดยมีนักร้องรับเชิญคือ คุณฉลาด กมลรัตน์ คุณอ้อม รัตนัง คุณกัณธิมา แม้นวงศ์ และคณะนักร้องประสานเสียงจากโรงเรียนมงฟอร์ต แผนกประถม จำนวน 50 คน

ขอบคุณภาพจาก ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่

ชมภาพบรรยากาศการซ้อม

 

 ABOUT THE AUTHOR

เคยเขียนข่าว สารคดี เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือ เคยรายงานข่าววิทยุ สำนักข่าวไทย อสมท. ตอนนี้เป็นทำงานอยู่สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง ไทยพีบีเอส ทำข่าว ข้อมูล ประสานเครือข่าย ฝีกอบรม สร้างพื้นที่สื่อสารสาธารณะ