แสงสว่าง “ผางปะตี๊ด” สัญญาณ เริ่มประเพณียี่เป็ง 60

แสงสว่าง “ผางปะตี๊ด” สัญญาณ เริ่มประเพณียี่เป็ง 60

ชาวเชียงใหม่ร่วมจุดผางประทีปกว่าแสนดวงรอบสี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม่ และร่วมเปิดงาน “ประเพณียี่เป็ง 2560” ได้รับความสนใจจากประชาชนในเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวต่างชาติ

คืนที่ผ่าน (2 พ.ย.60) เครือข่ายชุมชนคนรักเชียงใหม่ กับชุมชน 26 วัด,ชุมชน,สถาบันศึกษา,ภาคเครือข่ายพื้นบ้าน ย่านเวียงเชียงใหม่,เทศบาลนครเชียงใหม่,อบจ.เชียงใหม่,ททท.สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง”  ปีที่ 6 ซึ่งเป็นกิจกรรม ที่ทำต่อเนื่องกันมา อย่างต่อเนื่องมาทุกปี จะจัดขึ้นในเดือนยี่เป็ง หรือช่วงประเพณีลอยกระทงเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีล้านนา โดยในปีนี้ จัดให้มีการจุดผางประทีป จำนวน กว่า 100,000 ดวง

การจุดผางปะตี๊ด ถือเป็นประเพณีสำคัญที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ เป็นพุทธบูชา โดยความเชื่อที่ว่า เป็นการจุดเพื่อบูชาพระเจ้าห้าพระองค์ และตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณ เพื่อเป็นการสักการบูชาต่อสิ่งต่างๆ ที่ได้รับประโยชน์ เช่น ประตูบ้าน บ่อน้ำ ยุ้งข้าว เตาไฟ บันได หน้าต่าง ฯลฯ  และเป็นการบูชาแสงสว่าง ที่เชื่อว่า จะทำให้มีแสงสว่างนำทางชีวิตให้โชติช่วงชัชวาลดั่งแสงสว่างจากผางปะทีป

ทั้งนี้กิจกรรมที่ได้จัดขึ้น ณ บนลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยเริ่ม พิธีเทศน์อานิสงส์ผางปะตี๊ด “ต๋ามผาง ลานโกม”

มีการแสดงจาก ช่างฟ้อนเทียนบูชาเมืองเชียงใหม่, ช่างฟ้อนตัวน้อยบนข่วง, ช่างฟ้อนสืบสายลายเมืองรอบเมืองเชียงใหม่ ร่วม 500 ชีวิต พร้อมทั้งมีกิจกรรมการประดิษฐ์กระทง, การทำโคม, การหยอดผางปะตี๊ด และการทำสะเปา  ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์  โดยผู้คนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

 

งานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 2 ถึง 4 พฤศจิกายน 2560  

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560  มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง ณ ข่วงประตูท่าแพ และกิจกรรมการประกวดเทพี – เทพบุตรยี่เป็ง ณ ลานพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

วันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2560 มีกิจกรรมต๋ามผางปะตี๊ดถวายเป็นพุทธบูชา การสาธิตทำกระทงใบตอง การทำโคม การหยอดผางปะตี๊ด และการทำสะเปา  ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

วันที่  3 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมการปล่อยกระทงสายสืบสานล้านนา ณ บริเวณลำน้ำปิง

วันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2560  กิจกรรมการปล่อยโคมไฟ ณ บริเวณสะพานนวรัฐ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่  และกิจกรรมการจุดพลุเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ข่วงประตูท่าแพ

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง