คนรุ่นใหม่ปลุกจิตสำนึก หวงแหนและอนุรักษ์ธรรมชาติ

คนรุ่นใหม่ปลุกจิตสำนึก หวงแหนและอนุรักษ์ธรรมชาติ

เครือข่ายชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกมาจัดกิจกรรมเพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนได้รับรู้ในเรื่องของการหวงแหนและอนุรักษ์ธรรมชาติ และเเสดงสัญลักษณ์สวมใส่หน้ากาก เพื่อปลุกกระเเสสังคมไม่ให้ลืม กรณีฆ่าเสือดำ

เวลา 17.30 น.วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เครือข่ายชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีนัดหมายกันจัดกิจกรรม เพื่อเเสดงออกถึงการหวงแหนและอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรม “ SavewildlifeUP “ what do you think ? ที่ลานกิจกรรม หอพัก UP Dorm โดย นายกิตติพงษ์ วงศ์สาม ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการประกาศเชิญชวนเพื่อนนิสิต ทำการรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการแสดงสัญลักษณ์สวมหน้ากากเสือดำ และสัตว์ป่า พร้อมกับการเขียนข้อความให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และจัดวงเสวนา “แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน” เพื่อสร้างความตระหนักของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติในระบบนิเวศที่หลากหลาย

ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่บริเวณ อ่างแก้ว ตัวแทนชมรมอนุรักษ์ฯ ได้ชวนบุคลากร ในมหาวิทยาลัยมาร่วมกันเป็นกระบอกเสียงแสดงพลังคนรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคม ด้วยการแสดงออกทางสัญลักษณ์ ใส่หน้ากากเสือดำ และรวบรวมความคิดเห็นจากผู้สนใจ ร่วมส่งความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นต่อกรณีการล่าสัตว์ในทุ่งใหญ่นเรศวร เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากคนที่มีความรู้สึกต่อเรื่องนี้ มีการอ่านบทกวีเพื่อเรียกร้องยุติธรรมแก่สิ่งมีชีวิตในป่าใหญ่ และร่วมกันร้องเพลง “สิ้นเสียงปืน” เพื่อเป็นเสียงส่งให้แก่โลกใบนี้ และปลุกความหวังให้เกิดขึ้น

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง