วอนสำนักงานศาลยุติธรรมชี้เเจงสังคมกรณีสิ้นสุดสัญญาโครงการบ้านพักข้าราชการตุลาการ

วอนสำนักงานศาลยุติธรรมชี้เเจงสังคมกรณีสิ้นสุดสัญญาโครงการบ้านพักข้าราชการตุลาการ

เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพเข้ายื่นหนังสือทวงถามการยุติสัญญาก่อสร้าง และการเข้าพักอาศัยของข้าราชการ ในอาคารชุด ที่ขัดแย้งกับเงื่อนไขที่นายกรัฐมนตรีประกาศไว้

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ ผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ และสมาชิกจำนวนหนึ่ง เดินทางมายังสำนักงานศาลอุทธรณ์ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยื่นหนังสือ 2 ฉบับ ถึง สำนักงานศาลยุติธรรม คือ 1.เรียกร้องแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 5 และที่พักข้าราชการตุลาการ และ 2 ขอข้อมูลข่าวสารกรณีข้าราชการเข้าไปพักอาศัยในอาคารชุดของโครงการก่อสร้างอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 5 และที่พักข้าราชการตุลาการ

นายธีรศักดิ์ให้เหตุผลว่า เนื่องจากเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา เป็นวันสุดท้ายของการก่อสร้างโครงการซึ่งผู้รับเหมาจะต้องส่งมอบงวดงานให้สำนักงานศาลยุติธรรม แต่จนถึงขณะนี้ภายในโครงการยังมีการก่อสร้างอยู่และเห็นอย่างชัดเจนว่าไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ส่วนอาคารชุดที่สร้างเสร็จแล้วก็มีการการย้ายเข้าไปพักอาศัย เครือข่ายฯ จึงมายื่นหนังสือเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาคือ
1.ขอให้ยุติสัญญาก่อสร้างในทันที
2.ดำเนินการย้ายข้าราชการที่เข้าไปอยู่ในอาคารชุด 9 หลัง โดยมีกำหนดเวลาของการดำเนินการที่ชัดเจน
3.คืนพื้นที่ให้กรมธนารักษ์เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

“ข้อเรียกร้องทั้ง 3 ไม่ใช่ข้อเรียกร้องใหม่เลย ทั้งหมดเป็นไปตามคือข้อตกลงเดิมที่นายกรัฐมนตรีประกาศ เป็นไปตามสิ่งที่รัฐบาลได้ตกลงไว้กับทางเครือข่าย ในการเจรจาในวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 และทางศาลได้ประกาศไว้แล้วว่าจะทำตามรัฐบาลที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแทน พวกเรามาขอให้สำนักงานศาลยุติธรรมได้แถลงต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความกระจ่างชัด และคลายความกังวลของประชาชน”

เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ยังได้ยื่นขอรายละเอียดข้อมูลประกอบด้วย 1.ขอข้อมูลจำนวนข้าราชการที่เข้าไปพักอาศัยอยู่ในอาคารชุดในโครงการก่อสร้างอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 5 และที่พักข้าราชการตุลาการฯ 2.ขอทราบระยะเวลาที่ข้าราชการตุลาการได้เข้าไปพักอาศัยในอาคารชุดในโครงการฯ ว่าเข้าไปพักอาศัยตั้งแต่เมื่อใด และ 3. ขอข้อมูลแผนการดำเนินการและกำหนดเวลาที่แน่ชัดในการหาที่พักอาศัยแก่ข้าราชการตุลาการหลังจากการย้ายออกจากอาคารชุด

“ขอความชัดเจนเท่านั้นครับ หากทำตามเงื่อนไข แม้จะใช้เวลาดำเนินการเคลื่อนย้าย เป็นเวลาอีก 1 เดือน ทางเครือข่ายก็ยินดี แต่หากว่ายังคงปิดเงียบ ไม่มีความเคลื่อนไหว ไม่แถลงไขความชัดเจน ในวันที่ 30 มิ.ย.นี้ก็จะมาติดตามขอคำตอบ”

                 คลิปยื่นหนังสือ

 

                เอกสารยืนสำนักงานศาลฯ

 

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง