ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย “เฝ้าระวังค่าระดับน้ำในแม่น้ำโขง”

ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย “เฝ้าระวังค่าระดับน้ำในแม่น้ำโขง”

ขอบคุณคลิป นิกรชัย ภพลือชัย

29 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย ประกาศแจ้งเตือนประชาชนขอให้เฝ้าระวังค่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากฝนตกต่อเนื่อง

ด้วยในช่วงวันที่ 28 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอ่าวตังเกี๋ยและประเทศเวียดนามตอนบนทำให้ภาคเหนือมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและตกหนักบางแห่งซึ่งจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขง และลำน้ำสาขามีระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นแม่น้ำกก,แม่น้ำรวก,แม่น้ำลาว,แม่น้ำคำ,แม่น้ำจันทร์ เป็นต้น

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สำนักเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย จึงขอประกาศเตือนไปยังผู้ควบคุมเรือและคนประจำเรือทุกลำให้เดินเรือด้วยความระมัดระวัง และงดออกเรือในกรณีที่มีลมกรรโชกแรง หรือฝนตกหนักหรือเหตุใดใด ที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการเดินเรือพร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยบนเรือและท่าเรือให้พร้อมใช้งาน เช่น เสื้อชูชีพ ห่วงชูชีพ รวมถึงแจ้งเตือนไปยังประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขง, ปากแม่น้ำกก, ปากแม่น้ำคำ , ปากแม่น้ำอิง เฝ้าระวังระดับน้ำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้หากเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ สามารถประสานขอความช่วยเหลือ ได้ที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย 053 777460 ,053 160148

 

ขณะที่เมื่อเวลา 17.00 .น ที่ผ่านมา facebook ของ นายนิกรชัย ภพลือชัย รายงานสถานการณ์น้ำระดับน้ำโขงจากจุดบริเวหน้าที่ว่าการ อ.เชียงแสน ดังนี้

24 ก.ค. = 3.99
25 ก.ค. =4.20
26 ก.ค. = 4.41
27 ก.ค. = 4.82
28 ก.ค. = 5.44
29 ก.ค. = 6.30
ระดับน้ำโขง 29/7/61 (12.00น) = 6.55 ม.
ระดับน้ำ 29/07/61 (17.00 น.) = 6.68 ม.

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง