แม่สามแลบ เตรียมอพยพชาวบ้านเนื่องจากมีการทรุดตัวของดิน

แม่สามแลบ เตรียมอพยพชาวบ้านเนื่องจากมีการทรุดตัวของดิน

11:00 น. วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 มีรายงานจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานว่า ท่ีบริเวณแม่สามเเลบ มีถนนแตกร้าวและบ้านทรุดตัวจำนวน4หลัง

โดยถนนที่มีการแตกร้าวและทรุดตัวอยู่บริเวณยอมบ้านห้วยกองก๊าด หมูที่1 บ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นถนนสายหลักจากยอมบ้านห้วยกองก๊าด -บ้านแม่สามแลบ และจากการลงพื้นที่สำรวจของเจ้าหน้าที่พบบ้านเรือนของชาวบ้านทรุด จำนวน4หลัง ขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมอพยพชาวบ้านให้อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

โดยนายไตรรัตน์ วนาศิริสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ตรวจสอบเหตุพื้นถนนแยก ที่ บริเวณเส้นทางเข้าบ้านห้วยกองก๊าด หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย โดยเบื้องต้น อบต.แม่สามแลบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันอพยพประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าว ไปยังพื้นที่ปลอดภัย

ขณะที่ เกิดเหตุดินสไลด์ปิดขวางเส้นทาง หลายจุดในหมู่บ้านบนพื้นที่สูงของตำบลแม่สามแลบ ซึ่ง อบต.แม่สามแลบ ได้นำเครื่องจักรร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันเคลื่อนย้ายดินโคลนและสิ่งกีดขวางเส้นทาง เบื้องต้นสามารถเปิดเส้นทางได้ 2 จุด ได้แก่ เส้นทางบริเวณบ้านแม่สามแลบและบ้านซิวาเดอ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการนำเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าเปิดเส้นทางในจุดอื่นต่อไป

ขณะที่ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แจ้งให้ฝ่ายปกครองทั้ง 7 อำเภอ ติดตามสภาพอากาศ และสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิด ตลอดจนเฝ้าระวังเหตุน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่ม จากเหตุฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ภาคหนือ ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2561 โดยประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมทั้ง กำลังคน อุปกรณ์เครื่องจักร และแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุ ในการแจ้งเตือนและให้ความช่วยเหลือประชาชน หากเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือฝ่ายปกครองในพื้นที่ หรือสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784 หรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เบอร์โทรศัพท์ 053-614313 ตลอด 24 ชั่วโมง

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง