ทางการลาวเตือน ห้ามพ่อค้า-แม่ค้าฉวยโอกาสภัยพิบัติน้ำท่วมขึ้นราคาสินค้า ในเมืองสามัคคีชัย

ทางการลาวเตือน ห้ามพ่อค้า-แม่ค้าฉวยโอกาสภัยพิบัติน้ำท่วมขึ้นราคาสินค้า ในเมืองสามัคคีชัย

เจ้าเมืองสามัคคีชัยแถลงการณ์แจ้งผู้ประกอบการธุรกิจและพ่อค้า – แม่ค้า ในเขตเมืองสามัคคีชัย ซึ่งเป็นเมืองเอกของแขวงอัตตะปือ ห้ามขึ้นราคาสินค้าอุปโภค – บริโภค และอาหารในช่วงเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วม

31 ก.ค. 2561 เพจเอบีซีลาวนิวส์ เผยแพร่ภาพหนังสือแจ้งการของเจ้าเมืองสามัคคีชัย คำบุน ดวงพะบาง ระบุถึงผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ประกอบการห้างร้าน ธุรกิจการค้ารายใหญ่ – รายย่อย ในขอบเขตเมืองสามัคคีชัย เรื่องห้ามขึ้นราคาสินค้าในท้องตลาดช่วงภัยพิบัติ ประเภทสินค้าที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ประเภทอาหาร (อาหารแห้ง, อาหารกระป๋อง, พืชผัก) เครื่องอุปโภคบริโภค และอื่น ๆ

เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้มั่นคง ไม่ให้มีผลกระทบไปสู่ปัญหาอื่นที่จะส่งผลเสียในสังคม ด้วยการให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมทางด้านราคา ปริมาณ คุณภาพ และทั้งเป็นการปฏิบัติภาระบทบาทในการติดตาม ตรวจตรา และคุ้มครองราคาสินค้า โดยเฉพาะถ้ามีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ให้ตรงกับความต้องการของตลาดภายในเมืองสามัคคีชัย

เจ้าเมืองสามัคคีชัย ขอแจ้งมายังบรรดาทุกหน่วยงานธุรกิจ ผู้ประกอบการห้างร้าน พ่อค้า – แม่ค้า ตลอดจนในท้องตลาด ห้ามผู้ประกอบการฉวยโอกาสในการขึ้นราคาสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาด เพราะในช่วงนี้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วม ฉะนั้น จึงแจ้งให้ผู้ประกอบการห้ามกักตุนราคาสินค้า ขึ้นราคาสินค้า เพื่อหวังกำไรของพ่อค้า – แม่ค้า หากผู้ใดขึ้นราคาสินค้า, กักตุนสินค้า เจ้าหน้าที่พบเห็นจะปรับตามระเบียบการสถานหนัก หรือ เบา

ดังนั้น จึงแจ้งมายังบรรดาหน่วยงานธุรกิจ ผู้ประกอบการห้างร้าน พ่อค้า – แม่ค้าชาวลาว และตลาดทั้ง 2 แห่งของเมืองสามัคคีชัยเพื่อทราบ และจัดตั้งปฏิบัติให้ได้รับผลดี

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง