ลาวสั่งตรวจสอบเขื่อนทั่วประเทศ ยุติรับโครงการใหม่ทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ

ลาวสั่งตรวจสอบเขื่อนทั่วประเทศ ยุติรับโครงการใหม่ทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ

ลาวสั่งตรวจสอบเขื่อนทั่วประเทศ ยุติรับโครงการใหม่ทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ

สำนักข่าว “อิดสะหละ” รายงานการประชุมสมัยวิสามัญรัฐบาลลาวประจำเดือนสิงหาคม 2561 ว่า ได้เริ่มต้นตั้งแต่ตอนเช้าของวันที่ 6 และจบลงตอนบ่ายของวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรี โดยมีประธานคือท่านทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐบาลเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้ตกลงแต่งตั้ง คณะรับผิดชอบการตรวจสอบด้านเทคนิคและคุณภาพในการก่อสร้างและพัฒนาเขื่อนต่างๆที่กำลังก่อสร้างและก่อสร้างเสร็จไปแล้วทั่วประเทศโดยมอบให้กระทรวงพลังงานและบ่อแร่เป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้เชี่ยวชาญสากล  

ถ้าตรวจสอบพบเห็นสิ่งผิดปกติในการออกแบบ หรือในมาตรการก่อสร้าง ให้รายงานให้รัฐบาลเป็นรายกรณีเพื่อนำมาเป็นมาตรการปรับปรุงแก้ไข พร้อมกันนี้ รัฐบาลจะหยุดพิจารณาโครงการใหม่ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวเพื่อศึกษาทบทวนทางยุทธศาสตร์ใหม่และแผนพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าในสปป.ลาวต่อไป

ที่มา https://www.facebook.com/206388492838243/posts/1308179179325830/

สำหรับรายละเอียดผลที่ประชุมรัฐบาลลาวสมัยวิสามัญประจำเดือนสิงหา 2561 มีดังนี้

รัฐบาลได้จัดกองประชุมวิสามัญขึ้นวันที่ 6-7 สิงหาคม 2561โดยท่านทองลุน สีสุลิดนายกรัฐมนตรี เป็นประธานใช้เวลาทั้งสิ้น 2 วัน.

โดยมีจุดประสงค์เพื่อรับฟังบทรายงานคณะเฉพาะกิจ แก้ไขภัยพิบัติระดับชาติ แก้ไขภัยพิบัติเขื่อนเซเปี่ยน-เซน้ำน้อยแตกซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเมืองสนามไชย ผ่านการรับฟังผลรายงานของท่านสอนชัย สีพันดอนรองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะเฉพาะกิจแก้ไขภัยพิบัติระดับชาติเกี่ยวกับสภาพและทิศทางการแก้ไขภัยพิบัติอยู่แขวงอัตตะปือและสภาพน้ำท่วมในขอบเขตทั่วประเทศ บรรดาสมาชิกรัฐบาลได้ออกความคิดเห็น และปรึกษาหารือกันอย่างมีความรับผิดชอบ ตลอดสองวันที่ผ่านมากองประชุมได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนและตกลงนำมาตรการต่างๆในการแก้ไขปัญหาต่อไป ดังต่อนี้

1.ตกลงให้ทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องระดมทุกความพยายามและนำกองกำลังภายในที่มีอยู่สมทบกับกำลังช่วยเหลือ จากบรรดาประเทศเพื่อนมิตรเพื่อดำเนินการค้นหาผู้สูญหายที่อาจจะยังมีชีวิตอยู่และนำกลับมาที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนั้นยังดำเนินการการค้นหาผู้เสียชีวิตให้พบเจอและเก็บศพกลับมาให้ได้เร็วที่สุดเพื่อนำมาชันสูตรและประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

2.ดำเนินการสร้างที่พักอาศัยให้ผู้ประสบภัยซึ่งได้อพยพมารวมตัวกันอยู่ตามศูนย์ต่างๆนั้นให้เร็วที่สุดและให้เพียงพอต่อความต้องการที่จำเป็นในเบื้องต้น และเพื่อให้เกิดความสงบและความเรียบร้อย และให้ดำเนินการดูแลประชาชนที่ประสบภัยโดยเฉพาะในด้านอาหารการกิน น้ำดื่ม-น้ำใช้ ดูแลป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาด เยียวยาสภาพจิตใจและดำเนินการช่วยสงเคราะห์และให้สวัสดิการอื่นๆแก่ผู้ประสบภัย

3.ดำเนินการการให้จัดส่งและแจกอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องบรรเทาทุกข์ที่มีความต้องการจำเป็นและรีบด่วนสร้างเงื่อนไขให้ประชาชนได้มีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย สร้างสาธารณูปโภคให้ประชาชนให้มีสะดวกยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้นก็ดำเนินการคุ้มครองเครื่องบรรเทาทุกข์และแจกแจงให้ทั่วกันคุ้มครองเงินช่วยเหลือและนำมาใช้อย่างรัดกุมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

4.ที่ประชุมตกลงแต่งตั้งคณะสืบสวน-สอบสวนขึ้นคณะหนึ่งโดยมอบให้ ท่านบุญทอง จิตรมณี รองนายกรัฐมนตรีประธานตรวจตรารัฐบาลเป็นหัวหน้าคณะรับผิดชอบสืบสวน-สอบสวนสามารถรับเอาความช่วยเหลือทางด้านการเงินเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่มีมาตรฐานสากลมาช่วยพิสูจน์ตรวจตราทางด้านเทคนิคค้นหาถึงสาเหตุที่ทำให้มีการแตกของเขื่อนและยังสามารถเชิญตัวแทนรัฐบาลของประเทศที่มีบริษัทผู้ประกอบการและหุ้นส่วนที่จดทะเบียนมาให้คำปรึกษาหรือสังเกตการณ์ได้ทั้งนี้เพื่อให้การสืบสวนสอบสวนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ,มีความโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับต่อทั้งภายในและต่างประเทศ ภายหลังที่มีการสืบสวน-สอบสวนออกมาแล้วจึงดำเนินการในขั้นต่อๆไป.พร้อมกันนั้นที่ประชุมยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสูงของรัฐบาลเพื่อตรวจสอบถึงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติการก่อสร้างตลอดถึงการพัวพันล่วงหน้าต่างๆ ที่พัวพันกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ภายใต้การชี้นำของท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านบุญทอง จิตมณี ประธานองค์การตรวจตรารัฐบาล

5.ที่ประชุมตกลงให้คณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขภัยพิบัติระดับชาติแต่งตั้งให้คณะเพื่อดำเนินการประเมินผลเสียหายและผลกระทบของภัยพิบัติครั้งนี้โดยเร็ว.ควบคู่กันนี้ก็ให้คณะดังกล่าวแต่งตั้งหน่วยงานหนึ่งขึ้นเพื่อสร้างแผนฟื้นฟูภัยพิบัติทั้งเฉพาะหน้าและระยะยาวเพื่อรายงานรัฐบาลและกำหนดบรมสิทธิ์ของการลงทุน,จัดสรรงบประมาณและเริ่มลงมือดำเนินการฟื้นฟูโดยเร็วภายหลังที่น้ำลดลง

6.ตกลงแต่งตั้งคณะรับผิดชอบตรวจตราคืน ทางด้านเทคนิคและคุณภาพในการก่อสร้างและพัฒนาเขื่อนต่างๆที่กำลังก่อสร้างและก่อสร้างสำเร็จแล้วในทั่วประเทศของพวกเราโดยมอบให้กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่เป็นหลัก ร่วมกับกระทรวงโยธาธิการและขนส่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,และผู้เชี่ยวชาญจากสากล;ถ้าตรวจพบสิ่งผิดปกติในการออกแบบหรือในมาตรฐานการก่อสร้างก็ให้มีการรายงานให้รัฐบาลก่อนเพื่อหามาตรการปรับปรุงแก้ไข พร้อมกันนี้รัฐบาลจะให้หยุดการก่อสร้างชั่วคราวในการนำมาพิจารณาเสนอโครงการใหม่ไว้ก่อนเพื่อศึกษาอีกครั้งยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าใน สปป.ลาว ต่อไปเพื่อเป็นที่อ้างอิงให้การดำเนินงานต่อไป

7.เนื่องจากในระยะนี้ในทั่วประเทศกำลังถูกคุกคามจากภัยน้ำท่วมจึงให้คณะกรรมการป้องกันและคุ้มครองภัยพิบัติแห่งชาติดำเนินการติดตามตรวจตราและสรุปรายงานสภาพน้ำท่วมในขอบเขตทั่วประเทศอย่างเป็นประจำพร้อมทั้งรีบร้อนประสานงานกับท้องถิ่นเพื่อให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนอย่างทันกาล.พร้อมกันนี้ก็ให้เอาใจใส่ติดตามสภาพดินฟ้าอากาศในขอบเขตทั่วประเทศและแจ้งเตือนภัยพิบัติให้ทั่วถึงและทันกาลโดยมอบให้คะแนนการและท้องถิ่นเอาใจใส่และเตรียมพร้อมในการเคลื่อนย้ายประชาชน;ถ้าหากเกิดสภาพความเสี่ยงภัยก็ให้มีการเตือนภัยล่วงหน้าอย่างทันกาลขอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจงเฝ้าระวังและอยู่ประจำการที่ทุกๆเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกทั่วประเทศและขอให้มีการจัดการการบริหารน้ำอยู่เขื่อนต่างๆอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นได้

8.ที่ประชุมรัฐบาลสมัยวิสามัญครั้งนี้ได้แสดงความเข้าอกเข้าใจต่อบรรดาประเทศเพื่อนมิตรทั้งอยู่ใกล้และอยู่ไกลและองค์การจัดตั้งสากลต่างๆต่อกับความห่วงใยและกำลังใจพร้อมทั้งการสนับสนุนและการให้ความช่วยเหลือทางด้านกองทุน,เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างทันกับสภาพการแก่รัฐบาลและประชาชนลาวเพื่อช่วยแก้ไขฉุกเฉินแก่ผู้ประสบกับภัยพิบัติครั้งนี้

 

ขอบคุณภาพ สำนักข่าวสาร “ประเทดลาว”

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง