ทีมTheNorthองศาเหนือ ร่วมกับไทยพีบีเอส เปิดอบรม “ผู้ผลิตสื่อหน้าใหม่” ในภาคเหนือ

ทีมTheNorthองศาเหนือ ร่วมกับไทยพีบีเอส เปิดอบรม “ผู้ผลิตสื่อหน้าใหม่” ในภาคเหนือ

ทีมองศาเหนือร่วมกับไทยพีบีเอส  เปิดอบรม “ผู้ผลิตสื่อหน้าใหม่” ในภาคเหนือ เพื่อพัฒนาฝีมือการทำสื่อและค้นหาผู้มีไอเดียสร้างสรรค์มาร่วมกันผลิตเนื้อหาที่น่าสนใจและประโยชน์ต่อสังคมเหนือยุค 4.0 ไปด้วยกัน   

15 ทีมเท่านั้น !  หากคุณมีมุมมองทางสังคม  อยากสื่อสารให้เมืองเหนือมีทิศทางเติบโตที่ดีขึ้น มีไอเดียผลิตสื่อที่ต้องการเหลาให้แหลมคม  และมีใจอยากพัฒนาทักษะตนเอง สมัครด่วน

ผู้ผ่านการพิจารณาประเด็นและคุณสมบัติ   จะได้ร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ออกแบบเนื้อหาสื่อออนไลน์ให้เข้าตาและสร้างสรรค์” และมีโอกาสร่วมเป็นทีมผลิตสื่อกับองศาเหนือ ไทยพีบีเอส

ส่งประเด็นและสมัครเพื่ออบรม วันนี้ – 18 ตุลาคม 2561

มาที่  อีเมล์ tpbsnorth.c@gmail.com   facebook : TheNorthองศาเหนือ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

Timeline

-เปิดรับสมัคร วันนี้ – 18 ตุลาคม 2561

-ร่วม Workshop  20-22 ตุลาคม 2561  ที่ จ.เชียงใหม่

-ผลิต และส่งงานภายใน 15 พฤศจิกายน 2561

 โครงการค้นหาผู้ผลิตสื่อหน้าใหม่ “องศาเหนือออนไลน์”    

สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ThaiPBS จัด โครงการค้นหาผู้ผลิตสื่อหน้าใหม่ “องศาเหนือออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสื่ออิสระในพื้นที่ภาคเหนือ ที่มีมุมมองทางสังคมและสนใจพัฒนาทักษะฝีมือของตนเอง ร่วมกันบอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์ที่เกิดในภาคเหนือและภูมิภาคใกล้เคียงบนพื้นที่สื่อออนไลน์ร่วมกับไทยพีบีเอส ตามแผนพัฒนาผู้ผลิตภาคพลเมือง ระยะเวลาดำเนินการ เดือนกันยายน– พฤจิกายน2561

The North องศาเหนือ คือ ?

สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส ร่วมกับทีมเครือข่ายสื่อพลเมืองภาคเหนือ สร้างสรรค์ แบรนด์ “TheNorth องศาเหนือ” เมื่อปลายปี 2559 พัฒนาให้เป็นแบรนด์สื่อร่วมสมัยของคนเหนือ ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูล เนื้อหา สถานการณ์ของภาคเหนือในบริบทโลกที่ไร้พรมแดน ผ่านช่องทางออนไลน์หลายรูปแบบ ทั้งคลิปวีดิโอ แบนเนอร์ อินโฟกราฟฟิค การ Live ทางช่องทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ ทวิตเตอร์ ไลน์ เว็บไซด์ และยังมีพื้นที่หน้าจอออนแอร์ ทางไทยพีบีเอส ร่วมกับภาคใต้และอิสานในรายการภูมิภาค 3.0  ที่สำคัญคือ ผู้ผลิตเป็นคนทำสื่อรายย่อยที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือทั้งสิ้น

 

คอนเซ็ปต์ The North องศาเหนือ ?

เนื้อหาที่นำเสนอจะให้ความสำคัญกับ ประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ภาคเหนือ ตลอดจนสถานการณ์ความเคลื่อนไหว การพัฒนาต่างๆ ความเปลี่ยนแปลงร่วมสมัยของภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เตรียมรับมือ ปรับตัวให้สอดคล้องกับทิศทางของสังคมและโลกสมัยใหม่ โดยนำเสนอที่หลากหลายรูปแบบบนพื้นที่ Online

 

ค้นหาผู้ผลิตสื่อหน้าใหม่เพื่อ ?

-เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ มีส่วนร่วมคิด สร้างสรรค์สื่อและผลิตเนื้อหาใหม่ที่สอดคล้องกับภูมิทัศน์สื่อปัจจุบัน

-เพื่อขยายเพื่อนร่วมอุดมการณ์สื่อ สร้างเครือข่ายสื่อพลเมืองหน้าใหม่ที่สนใจประเด็นทางสังคม

-เพื่อให้เกิดเนื้อหาจากท้องถิ่นในบริบทโลก นำเสนอผ่านช่องทางหลากหลาย รวมทั้งพื้นที่สื่อของไทยพีบีเอส

 

คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการ

– บุคคลทั่วไป ผู้ผลิตสื่ออิสระ ที่สนใจพัฒนาทักษะการผลิตสารคดี และสื่อสารออนไลน์ ทีมละไม่เกิน 2 คน

– มีทักษะการผลิตงานวีดิโอเป็นพื้นฐาน (ถ่ายภาพ ตัดต่อ เล่าเรื่อง)  และการผลิตสื่อลักษณะอื่นๆ

– มีอุปกรณ์ผลิตงานสื่อ เช่นกล้องระบบ HD  คอมฯและโปรแกรมตัดต่อหรือออกแบบที่เกี่ยวข้อง

– มีประเด็นหรือไอเดียเนื้อหาเกี่ยวกับ“เหนือวันนี้”ที่อยากนำเสนอ และสอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ “องศาเหนือ”

– สามารถเข้าร่วมตลอดการอบรมและลงพื้นที่ผลิตงานตามกำหนดได้

 

โจทย์ประเด็นที่ต้องเตรียม

– ภายใต้ Theme “เหนือวันนี้”  ผู้ร่วมอบรมจะต้องค้นหาข้อมูลประเด็น เคสที่น่าสนใจที่สามารถพัฒนาเป็นสารคดีข่าวออนไลน์ และสะท้อนความเป็นไปของภาคเหนือยุคปัจจุบัน เพื่อเป็นวัตถุดิบในการฝึกปฏิบัติจริง โดยเตรียมประเด็นที่สะท้อนสถานการณ์ของภาคเหนือ มีข้อมูล มีเคส มีมุมมองแปลกใหม่ น่าสนใจ  กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่อยากสื่อสาร และสามารถนำเสนอได้หลากหลายรูปแบบโดยอิสระ แต่อย่างน้อยเนื้อหาจะต้องสามารถพัฒนาให้เป็นคลิปวีดิโอสารคดีข่าวออนไลน์ความยาวไม่เกิน 10 นาทีได้ เป็นเบื้องต้น โดยกรอกข้อมูลประกอบในใบสมัคร พร้อมภาพประกอบ หรือคลิปที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

 

เงื่อนไขเข้าร่วมโครงการ

1.ผู้ได้รับการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ภายใน 7 กันยายน 2561

2.ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอนตามที่โครงการระบุใน Timeline

4.ผู้ร่วมโครงการดูแลตนเองด้านการเดินทาง ไป – กลับ

5.ไทยพีบีเอส  สนับสนุนที่พัก อาหาร การจัดกระบวนการ วิทยากรตลอดการอบรม และค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อ ตามหมวดที่กำหนดในระเบียบของ ส.ส.ท.

6.ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ตามขั้นตอนและผ่านมาตรฐาน จะได้รับการพิจารณาเผยแพร่ทางช่องทาง The North องศาเหนือ หรือ Thai PBS ตามสมควร

7.ผู้ร่วมโครงการที่ผลิตงานผ่านมาตรฐาน จะได้รับสิทธิ์ร่วมผลิตงานกับทีม The North องศาเหนือ และมีสิทธิ์ร่วมฝึกอบรมและสื่อสารในพื้นที่อื่นๆ ที่สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส ดูแลได้ต่อเนื่องในอนาคต

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง