3 ผู้ผลิตสื่อพลเมืองผ่านการคัดสรร เข้าร่วมสร้างสรรค์รายการกับไทยพีบีเอส

3 ผู้ผลิตสื่อพลเมืองผ่านการคัดสรร เข้าร่วมสร้างสรรค์รายการกับไทยพีบีเอส

โครงการเปิดรับรายการ Commissioning 2561 ซึ่งปีนี้ไทยพีบีเอส เชิญชวนให้ผู้ผลิตรายการและบุคคลทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการ โดยเปิดให้ยื่นเสนอไอเดียสร้างสรรค์รายการ ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากผู้ผลิตสื่อยื่นเอกสารเสนอรายการเป็นจำนวนมากและล่าสุด ได้ประกาศผลการคัดสรรรแล้ว ทั้งสิ้น 54 ราย ในจำนวนนี้ เป็นไอเดียรายการ จากเครือข่ายผู้ผลิตสื่อพลเมือง ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายย่อยที่ผ่านการพัฒนาแนวคิดการสื่อสารแบบสื่อสาธารณะและทักษะการผลิตสื่อร่วมกับสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะทั้งสิ้น 3 ราย คือ

รายการล้มแล้วลุก โดยคุณนภัสสร พงษ์วิจิตร
รายการบินสิ (Fly Again) โดยคุณเสาวนีย์ สังขาระ
รายการ Culture Spy Kids สายลับสืบวัฒนธรรม โดยคุณเพาซี ยะซิง

ผู้ผลิตสื่อพลเมือง คือผู้ผลิตสื่อรายย่อย ที่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตสื่อที่อยู่ในระบบผลิตสื่อหลัก หรือจดทะเบียนเป็นบริษัท ส่วนใหญ่จะเติบโตจากการเป็นนักข่าวพลเมือง หรือผู้ผลิตสื่ออิสระรายในภูมิภาค ที่เข้ามาใช้พื้นที่สื่อสารกับไทยพีบีเอสทั้งในลักษณะส่งข่าวพลเมือง ประเด็น และต่อยอดทักษะของตนเอง โดยเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อกับสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ซึ่งเหมือนเป็นสนามบ่มเพาะผู้ผลิตรายย่อย ให้สามารถเข้าใจและลงมือปฏิบัติจริงตามขั้นตอนสู่การผลิตงานตามมาตรฐานของสถานี ทั้งแนวคิดการสื่อสารเพื่อสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง การสื่อสารข้ามแพลทฟอร์ม การออกแบบและวางแผนผลิตรายการ


ที่ผ่านมา สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ มีรายการที่เป็นผู้ผลิตรายย่อยได้ร่วมสื่อสารหลายประเภท เช่น สารคดี สารคดีข่าว หนังสารคดีและรายการเด็ก เช่น ที่นี่บ้านเรา กลางเมือง เด็กมีเรื่อง สายลับธรรมชาติ สายลับธรรมชาติ จดหมายไขลาน Backpack Journalist ภูมิภาค 3.0 แลต๊ะแลใต้ อยู่ดีมีแฮง The North องศาเหนือ เป็นต้น และปัจจุบัน มีเครือข่ายผู้ผลิตสื่อ ร่วมออกแบบรายการและร่วมผลิตเพื่อสื่อสารประเด็นสาธารณะโดยมีการวางแผนเนื้อหาร่วมกับทีมสำนักฯ อยู่ประมาณ 50 ราย
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตสื่อรายย่อย ผู้ผลิตสื่อระดับชุมชนให้มีส่วนในการสร้างสรรค์การผลิตรายการถือเป็นส่วนสำคัญสำหรับบทบาทของไทยพีบีเอส โดยเฉพาะในนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการพัฒนาตนเองเข้าถึงการร่วมเสนอไอเดียสร้างสรรค์งานในระดับรายการของไทยพีบีเอส ถือเป็นอีกขั้นหนึ่งของการเติบโตในศักยภาพของผู้ผลิตสื่อที่สามารถยกระดับเข้าสู่การผลิตตามมาตรฐานของสถานีเทียบเท่าผู้ผลิตในวิชาชีพทั่วไป

ลิงค์ประกาศ และรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรทั้งหมด http://event.thaipbs.or.th/sites/commissioning/document/ThaiPBSCommissioningResult.pdf

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง