เครือข่ายประชาชนภาคอีสาน แถลงการณ์ สนับสนุนแนวทางการเคลื่อนไหวอย่างสันติของกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย 

เครือข่ายประชาชนภาคอีสาน แถลงการณ์ สนับสนุนแนวทางการเคลื่อนไหวอย่างสันติของกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย 

ตามที่ประชาชน กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร และภาคีเครือข่าย ได้เดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนยุติโครงการโรงงานน้ำตาลทรายของ บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของ บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (อำนาจเจริญ) จำกัด โดยยืนหยัดเรียกร้องอยู่บริเวณหน้าทำเนียบตั้งแต่วันที่ 19 – 20 กันยายน 2561

ข้อเรียกร้องของกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายและเครือข่าย ได้แก่

  1. ยกเลิกกระบวนการขอใบอนุญาตกรณีโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 61 เมกะวัตต์
  2. ให้ยกเลิกอีไอเอโรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงงานน้ำตาลขนาด 20,000 ตันอ้อย/วัน
  3. ให้กลับมาทำ SEA เพื่อให้มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ก่อน โดยต้องศึกษาว่าพื้นที่มีความเหมาะสมที่จะสร้างโรงงานอุตสาหกรรมหรือไม่

ในนามเครือข่ายประชาชนภาคอีสาน พวกเราขอสนับสนุนแนวทางการเคลื่อนไหวเรียกร้องอย่างสันติของกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายและเครือข่าย และขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อมีคำสั่งในทางปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายและเครือข่ายอย่างเร่งด่วน

ลงชื่อ

-คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช)

-เครือข่ายประชาชนอีสาน  ติดตามนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยพ่วงโรงไฟฟ้า

-กลุ่มนักวิชาการเพื่อประชาชนภาคอีสาน

-เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนภาคอีสาน

-เครือข่ายผู้บริโภคภาคอีสาน

-เครือข่ายประชาชนคนฮักบ้านไผ่ เครือข่ายชาวบ้านอนุรักษ์แก่งละว้า

-เครือข่ายพลังงานยั่งยืนภาคอีสาน

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง