“ทอดผ้าป่าขยะ” เพิ่มมูลค่าของเหลือใช้

“ทอดผ้าป่าขยะ” เพิ่มมูลค่าของเหลือใช้

ภาพ /ข่าว : พัฒนะ พิมพ์แน่น นักข่าวพลเมือง จ.นครพนม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย และชุมชนนาราชควายหมูที่ 11 ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม จัดโครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อแก้ไขและลดปริมาณขยะในชุมชน

โครงการทอดผ้าป่าขยะ เกิดขึ้นจากการบูรณาการความร่วมมือของผู้นำท้องถิ่นและคนในชุมชนนาราชควายหมูที่ 11 โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้การบริหารจัดการขยะที่ถูกต้อง


รศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดเผยว่า ปัจจุบันชุมชนนาราชควายมีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีความเจริญเติบโตสูง ทำให้มีปริมาณขยะในชุมชนตกค้างมากถึง 3.5 ตัน/วัน บวกกับหลุมฝังกลบขยะในพื้นที่ใกล้เต็ม ทำให้ผู้นำชุมชนและชาวบ้านได้ประชุมหารือร่วมกันถึงแนวทางการกำจัดขยะในชุมชนของตนเอง จึงได้ขอคำปรึกษากับทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งทางสถาบันวิจัยและพัฒนา เห็นว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงของการทอดผ้าป่าสามัคคี(งานบุญประจำปีของชาวอีสาน) จึงได้ร่วมกับชุมชนจัดโครงการทอดผ้าป่าขยะขึ้น โดยร่วมกันนำขยะที่ผ่านการคัดแยกจากครัวเรือนต่าง ๆ นำไปรวมกันไปยังวัดเวินพระบาทภูกระแต ต.นาราชควาย และจะมีผู้ประกอบการขยะรีไซเคิลมารอรับซื้อ จากนั้นจะนำเงินที่ได้จากการขายขยะมอบให้กับทางวัด เพื่อเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาในแนวคิด “1 ขวด 1 ฝา 1 แผ่น ก็ได้บุญ”

นอกจากเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชมตระหนักถึงวิธีจัดการกับปัญหาขยะที่เกิดขึ้น ยังเป็นการสร้างความร่วมมือของคนในชุมชน มีความรู้และสามารถบริการจัดการขยะได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างชุมชนให้น่าอยู่ต่อไป

 ABOUT THE AUTHOR

เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ Thai PBS