ผางปะตี๊ดสว่างรอบคูเมือง เริ่มเเล้วยี่เป็งเชียงใหม่ 2561

ผางปะตี๊ดสว่างรอบคูเมือง เริ่มเเล้วยี่เป็งเชียงใหม่ 2561

20 พ.ย.2561 ชาวเชียงใหม่ ร่วมกันจุดผางปะตี๊ด “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง”  100,000 ดวง รอบคูเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงาน “ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ” ประจำปี 2561 โดยกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง” ครั้งนี้ เป็นปีที่ 7 โดยเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ จัดขึ้นต่อเนื่องกันมา 

ผางปะตี๊ด นั้น ถือได้ว่าเป็นเครื่องสักการบูชาในพระพุทธศาสนา และเป็นเอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งยังเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของชาวล้านนาใน “ประเพณีลอยกระทง” หรือ ที่เรียกเป็นภาษาทางภาคเหนือว่า “ประเพณีเดือนยี่เป็ง” หรือประเพณีต่าง ๆ  และนอกเหนือจากการที่จะเป็นกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนาแล้ว  ยังเป็นกิจกรรมที่จะทดแทนและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปล่อยโคมลอยในเทศกาลหรืองานประเพณีต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

ภายในงานฯ ได้มีการแสดงฟ้อนเทียนบูชาเมือง โดยช่างฟ้อนจำนวน 800 คน บนถนนพระปกเกล้า หน้าลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ถึงสี่แยกกลางเวียง จากนั้นได้ร่วมจุดผางปะตี๊ด โคมแขวน 10,000 ดวง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ขณะเดียวกัน สมาชิกชุมชนในเขตเมืองเก่า นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันจุดผางปะตี๊ดอีกกว่า 90,00 ดวง บริเวรณ 4 แจ่ง 5 ประตูเมือง และรอบคูเมืองด้านในพร้อมๆกัน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการเรียนรู้ประดิษฐ์โคม ประดิษฐ์กระทง ตัดช่อประดับกระทง และหยอดผางปะตี๊ด ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกด้วย

 

งานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง ณ ข่วงประตูท่าแพ และกิจกรรมการประกวดเทพี – เทพบุตรยี่เป็ง

วันที่  22 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมการปล่อยกระทงสายสืบสานล้านนา ณ บริเวณลำน้ำปิง

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่  และกิจกรรมการจุดพลุเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ข่วงประตูท่าแพ

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง