ไทวานรก้าวเดิน “เดินเพื่อพูด เดินเพื่อธรรมชาติ เดินเพื่อสกลนคร” ในวันสิทธิมนุษยชนสากล

ไทวานรก้าวเดิน “เดินเพื่อพูด เดินเพื่อธรรมชาติ เดินเพื่อสกลนคร” ในวันสิทธิมนุษยชนสากล

ภาพ : นักข่าวพลเมือง จักรพันธ์  จันทร์ปัญญา

สกลนคร : (10 ธ.ค.2561) ชาวบ้านในพื้นที่ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร นักวิชาการ และภาคประชาสังคม ร่วมกันจัดกิจกรรมไทวานรก้าวเดิน (Wanon Walk) จากวานรนิวาสสู่สกลนคร Walking for the Rights of Nature “เดินเพื่อพูด เดินเพื่อธรรมชาติ เดินเพื่อสกลนคร” ในระหว่างวันที่ 10 – 15 ธ.ค. 2561 หลังจากในพื้นที่มีแผนดำเนินโครงการสำรวจแร่โปแตชในอำเภอวานรนิวาส 120,000 ไร่ และอำเภอใกล้เคียงอีก 5  อำเภอ รวม 540,000 ไร่ เพื่อแจ้งข่าว ให้ความรู้ สื่อสารความกังวลใจ และความห่วงใยต่อทรัพยากรของชุมชน

ก่อนออกเดินทางในวันแรกของกิจกรรม ซึ่งตรงกับวันสิทธิมนุษยชนสากล “ขบวนไทวานรก้าวเดิน” ได้อ่านแถลงการณ์เพื่อบอกเล่าวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ณ วัดโนนวิเวกศรีเมือง โดยเนื้อหาได้ย้ำถึงจุดยืนของขบวนไทวานรก้าวเดิน เพื่อแสดงถึงสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อมของชุมชน

“…ขบวนไทวานรก้าวเดินจะออกเดินก้าวแรกจากหลุมสำรวจแร่โปแตชหลุมแรก ณ วัดโนนวิเวกศรีเมืองแห่งนี้ เพื่อจะยืนยันอย่างหนักแน่นว่าสิทธิในทรัพยากรแร่ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นของประชาชนในชุมชนทุกคน วันนี้ไทวานรจะก้าวเท้าเดินไปด้วยกันอย่างเชื่อมั่นว่าเรามีสิทธิและเสรีภาพที่พูดแสดงความคิดเห็นและประกาศออกไปดัง ๆ ว่าต้อง  “หยุดขุดแร่โปแตช”  ไทวานรจะก้าวเท้าเราไปด้วยกันเพื่อปกป้องธรรมชาติ ไทวานรจะก้าวเดินไปด้วยกันเพื่อปกป้องจังหวัดสกลนครจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่…พี่น้องไทวานรที่รัก…เราจงมาร่วมกันจารึกประวัติศาสตร์ด้วยสองเท้าของเราจากวานรนวาสสู่สกลนคร…”

กิจกรรมการเดินครั้งนี้ ใช้เวลารวม  6 วัน ระหว่างวันที่ 10-15 ธันวาคม 2561 จาก อ.วานรนิวาส ถึง จ.สกลคร โดยตลอดเส้นทางการเดินจะมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ร่วมกับชุมชน ผ่านเวทีเสวนาวัฒนธรรม เวทีเสวนาความรู้ และปาฐกถาพิเศษ เพื่อสื่อสารประเด็นทรัพยากรในพื้นที่สกลนคร และสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัดสกลนครและภาคอีสาน

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง