เลือกตั้ง 62 : เป็นโสด!!! ทางการเมือง – คุณสมบัติ First Time Voter

เลือกตั้ง 62 : เป็นโสด!!! ทางการเมือง – คุณสมบัติ First Time Voter

“เป็นโสด!!!! ทางการเมือง”

ก็ยังไม่เคยเลือกใครมาก่อน…ยังไม่เคยถูกพรรคการเมืองไหนหมั้นหมาย นี่คือคุณสมบัติโดดเด่นของ First Time Voter คนรุ่นใหม่ในการเลือกตั้ง 2562 ซึ่งเนื้อหอมมากๆ

นักข่าวพลเมืองชวนคนรุ่นใหม่ออกมาเลือกตั้งกันเยอะ ๆ และชวนคุยถึงการตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งนี้ ผลงานโดยปริยากร ยี่สุ่นศรีและวงศกร อยู่วัฒนา จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

“ประเทศไทยถูกปกครองและบริหารประเทศโดยคนอายุมากมาอย่างยาวนาน อยากจะเห็นพลังคนรุ่นใหม่ออกมาบอกว่า ถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะเป็นคนขึ้นมากำหนดชะตาชีวิต ชะตากรรมของประเทศ”

ผศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง