เลือกตั้ง 62 : เปิดตัวกอง บก.คนรุ่นใหม่ นับถอยหลัง 20 วัน ก่อนเลือกตั้ง

เลือกตั้ง 62 : เปิดตัวกอง บก.คนรุ่นใหม่ นับถอยหลัง 20 วัน ก่อนเลือกตั้ง

(2 มีนาคม 2562)  องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) โดยฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาจากภูมิภาครวม 12 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดประชุม“กองบรรณาธิการเครือข่ายสื่อพลเมือง” Digital Newsroom NexC report   ณ โรงแรมหลุยส์ แทรเวิล กรุงเทพฯ เพื่อสร้างเครือข่ายนักสื่อสารรุ่นใหม่ เพื่อร่วมผลิตสื่อและสื่อสารวาระทางสังคมผ่านพื้นที่สื่อของแต่ละสถาบันการศึกษาและไทยพีบีเอสในหลายลักษณะ  โดยเฉพาะวาระเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562

“พลังอยู่ในของที่ถูกและแม่นยำ”

นายพิภพ พานิชภักดิ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. และนักผลิตสารคดีอิสระที่เป็นต้นแบบการผลิตข่าวและสารคดีแบบ One man journalist และ Backpack journalist ได้ร่วมแลกเปลี่ยนถึงมุมมองการทำงานและพลังของสื่อพลเมืองเพื่อเปิดมุมมองการสื่อสารของเยาวชนผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมยกตัวอย่างความเหลื่อมล้ำว่ามักเกิดจากคนมีอำนาจกำหนด ว่า ถ้ามีใครสักคนที่มีนาฬิกาเพียงเรือนเดียว อาจจะเป็นคนที่มีอำนาจกำหนดบอกว่าเวลาเท่าไร เช่น “เวลาเที่ยง” ก็จะถูกกำหนดจากเขาคนเดียว แต่เมื่อในยุคที่ทุกคนมีนาฬิกา “เวลาเที่ยง” ก็จะถูก Balance ถูกตรวจสอบจากนาฬิกาหลาย ๆ คน ให้ “เวลาเที่ยง” มีความแม่นยำ และเราจะลดความเหลื่อมล้ำได้

“การทำหน้าที่ ในยุค Digital transformation เครื่องมือกำหนดพฤติกรรมในการสื่อสาร” พร้อมย้ำถึงสถานการณ์สื่อในยุคดิจิทัลที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และทิศทางในการปรับตัวของนักสื่อสารที่ต้องเติมเรื่องการรายงานจากพื้นที่  “การสื่อสารในยุคใหม่ เรื่องสำคัญคือเรื่อง Location base คุณอยู่ตรงไหน ตรงนั้นสำคัญ”

นอกจากทักษะการผลิตสื่อ สารคดี และผลงาน  ความรู้ความเข้าใจเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นอีกวิธีการที่มีความสำคัญ ซึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ น.ส.สีตลา ชาญวิเศษ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนถึงกลยุทธ์การสื่อสารออนไลน์ให้โดนใจ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน โดยจะต้องเข้าใจหลักการตลาด รู้จักกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ออกแบบเนื้อหาให้เข้าถึงคน หรือวิธีการในการทำสื่อออนไลน์ว่าจะมีวิธีการเขียนคำบรรยาย (Caption) อย่างไรให้คนกดดูเนื้อหานั้น ๆ  โดยทั้งสองอย่างคือไอเดียจุดเริ่มต้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ตั้งต้นคิดแผนฝึกปฏิบัติการสื่อสารในช่วงเลือกตั้งครั้งนี้

น.ส.นันธารา ธุลารัตน์ อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้แลกเปลี่ยนถึงมุมมองต่อการมาแลกเปลี่ยนในการปฏิบัติการครั้งนี้ ว่าเป็นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ของนักศึกษาจากภูมิภาคร่วมกัน

“การมาเจอกันของนักศึกษาต่างสถาบันก็ได้ทำให้เขานำเอาสิ่งที่เรียนรู้ในห้องเรียนที่เป็นทฤษฎีมาปรับใช้ มาปฏิบัติจริง เพราะการเรียนในสายสื่อสารมวลชนเป็นศาสตร์แห่งการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เขาใจและเกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งปกตินักศึกษาในพื้นที่ต่างจังหวัดก็จะอยู่ห่างไกลศูนย์กลาง แต่การมาเจอเพื่อน ๆ ครั้งนี้จะช่วยให้เขารู้ถึงคุณค่าของตัวเอง และทำให้เขาได้เกิดมุมมองใหม่ เกิดประสบการณ์ร่วมกับเพื่อน ๆ ต่างสถาบัน”

หลังจากประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ทีมงาน กอง บก.เครือข่ายสื่อเยาวชนได้วางแผนการสื่อสารในพื้นที่แต่ละจังหวัด เพื่อร่วมจับตาการเลือกตั้ง โดยเชื่อมโยงการทำงานผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ร่วมกัน

 

 

 

 ABOUT THE AUTHOR

เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ Thai PBS