สตรี สกต. ประกาศเจตนารมณ์ “ปฏิรูปที่ดิน-คืนเสรีภาพ” ให้ประชาชน

สตรี สกต. ประกาศเจตนารมณ์ “ปฏิรูปที่ดิน-คืนเสรีภาพ” ให้ประชาชน

เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล วันนี้ (8 มี.ค. 2562)  สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) ประกาศร่วมรำลึกและสืบทอดเจตนารมณ์ในการต่อสู้เพื่อสิทธิสตรี ยืนยันความสำคัญของสตรีทุกคน โดยมีนโยบายส่งเสริมฐานะบทบาทสตรีในด้านสังคมและการเมือง นอกจากนี้ยังมีการจัดงาน “จากวันนั้น ถึง วันนี้…สตรี ประชาธิปไตย และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม” ที่ชุมชนก้าวใหม่ สมาชิก สกต.ด้วย

000

คำประกาศเจตนารมณ์ วันสตรีสากล
International Women’s Day

จากการร่วมกันต่อสู้ของกรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้า รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาได้พากันลุกฮือประท้วงให้นายจ้างเพิ่มค่าจ้าง และเรียกร้องสิทธิของพวกเธอ แต่สุดท้ายกลับมีผู้หญิงถึง 119 คนต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ ด้วยการที่มีคนลอบวางเพลิงเผาโรงงานที่พวกเธอนั่งชุมนุมกันอยู่ โดยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ.1857 หรือ พ.ศ.2400

ในปี ค.ศ.1907 หรือ พ.ศ.2450 กรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้าที่เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ทนไม่ไหวต่อการถูกเอารัด เอาเปรียบ กดขี่ ทารุณ ของนายจ้างที่ใช้งานพวกเธอเยี่ยงทาส เนื่องจากกรรมกรหญิงเหล่านี้ต้องทำงานหนักถึงวันละ 16-17 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด ไม่มีหลักประกันใด ๆ เลย สำหรับชีวิตของผู้ใช้แรงงานในสมัยนั้น เป็นผลให้เกิดการเจ็บป่วยล้มตายตามมาในระยะเวลาอันรวดเร็ว กรรมกรทำงานหนัก แต่กลับได้รับค่าแรงเพียงน้อยนิด และหากตั้งครรภ์ก็ถูกไล่ออก

คลารา เซทคิน [CLARA ZETKIN] นักการเมืองสตรีสังคมนิยม ชาวเยอรมัน ปลุกระดมเหล่ากรรมกรสตรีด้วยการนัดหยุดงานในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ.1907 (พ.ศ.2450) พร้อมกับเรียกร้องให้นายจ้างลดเวลาการทำงานลงเหลือวันละ 8 ชั่วโมง อีกทั้งให้ปรับปรุงสวัสดิการทุกอย่าง และให้สตรีมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งด้วย

อย่างไรก็ตาม แม้การเรียกร้องครั้งนี้ จะไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากมีแรงงานหญิงหลายร้อยคนถูกจับกุม แต่ก็ทำให้สตรีทั่วโลกสนับสนุนการกระทำของคลารา เซทคิน และเป็นการจุดประกายให้สตรีทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงสิทธิของตัวเองมากขึ้น

ต่อมาในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1908 (พ.ศ. 2451) มีแรงงานหญิงกว่า 15,000 คน ร่วมเดินขบวนทั่วเมืองนิวยอร์ก เรียกร้องให้ยุติการใช้แรงงานเด็ก โดยมีคำขวัญการรณรงค์ว่า “ขนมปังกับดอกกุหลาบ” ซึ่งหมายถึงการได้รับอาหารที่พอเพียงพร้อมๆ กับคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเอง

จนกระทั่งในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ.1910 (พ.ศ.2453) ความพยายามของกรรมกรสตรีกลุ่มนี้ก็ประสบผลสำเร็จ เมื่อมีตัวแทนสตรีจาก 17 ประเทศ เข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีสังคมนิยมครั้งที่ 2 ณ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยในที่ประชุมได้ประกาศรับรองข้อเรียกร้องของบรรดากรรมกรสตรี ในระบบสาม 8 คือ ยอมให้ลดเวลาทำงานเหลือวันละ 8 ชั่วโมง ให้เวลาศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองอีก 8 ชั่วโมง และอีก 8 ชั่วโมงเป็นเวลาพักผ่อน พร้อมกันนี้ยังได้ปรับค่าแรงของแรงงานหญิงให้เท่าเทียมกับแรงงานชาย และยังมีการคุ้มครองสวัสดิการสตรีและแรงงานเด็กอีกด้วย

ทั้งนี้ ยังได้รับรองข้อเสนอของคลารา เซทคิน ด้วยการกำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปีเป็น วันสตรีสากล

วันสตรีสากล 8 มีนาคม พ.ศ.2562 สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) ได้ร่วมรำลึก และสืบทอดเจตนารมณ์ ในการต่อสู้เพื่อสิทธิสตรี ยืนยันความสำคัญของสตรีทุกคน โดยมีนโยบายส่งเสริมฐานะบทบาทสตรีในด้านสังคมและการเมือง

ในนามของ กลุ่มสตรีสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) พวกเราได้ รวมกลุ่มแรงงานไร้ที่ดินและเกษตรกรรายย่อย ทั้งหญิงและชาย ต่อสู้เพื่อที่ดิน สิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตยและ ความเป็นธรรม และสิทธิในการก่อตั้งชุมชนใหม่ของแรงงานไร้ที่ดิน รวมทั้งรณรงค์เผยแพร่กับสังคม และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของรัฐบาลเสมอมา

อย่างไรก็ตาม นโยบายของรัฐบาลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบให้ที่ดินของเกษตรกรจำนวนมาก รวมทั้งที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของชุมชน ถูกเปลี่ยนย้ายทั้งโดยกระบวนการทางกฎหมาย กระบวนการทางเศรษฐกิจ ให้ที่ดินไปอยู่ภายใต้การครอบครองของนายทุนเพียงไม่กี่ตระกูลที่ครอบครองที่ดินประมาณร้อยละ 90 ของที่ดิน ที่มีเอกสารสิทธิ์ทั้งประเทศ

ในนามของ แรงงานไร้ที่ดินและเกษตรกรรายย่อย เราขอเรียกร้องให้นำที่ดินที่นายทุนครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทุกประเภท มาทำการ “ปฏิรูปที่ดิน” เพื่อการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน และรับรองสิทธิการทำประโยชน์อย่างเท่าเทียมเป็นธรรม

การเรียกร้องสิทธิในที่ดินทำการเกษตร และที่อยู่อาศัยกว่า 10 ปี โดยสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) ยังต้องดำเนินการต่อสู้เรียกร้องต่อไป แม้ต้องเผชิญหน้ากับการคุกคามเข่นฆ่า จากอิทธิพลมืดเหนือกฎหมาย และในขณะเดียวกัน ถูกเบียดขับ-กดดันจากกลไกอำนาจรัฐ เช่น การใช้อำนาจรัฐผ่าน คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ซึ่งเป็นอุปสรรคในการพัฒนาความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจของเกษตรกรรายย่อย เพราะ คทช. มีนโยบายควบคุมและลดขนาดการถือครองที่ดินที่รัฐจะจัดสรรให้เกษตรกร เหลือเพียง 5+1 ไร่ เท่านั้น ทั้งยังมีพระราชบัญญัติที่ เป็นอุปสรรคต่อเกษตรกรที่ตั้งชุมชนมายาวนานในเขตป่า ก่อนการประกาศพื้นที่นั้น ๆ ให้เป็นเขตป่าอนุรักษ์ เช่น ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ร่างพระราชบัญญัติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งมิได้รับรองสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดิน

ในโอกาส วันสตรีสากล 8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 สตรีแห่งสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) มีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล ดังนี้

1. เรียกร้องให้รัฐบาล คสช. คืนสิทธิ เสรีภาพ ให้กับประชาชนโดยจัดให้มีการเลือกตั้งอย่างเสรีโปร่งใส เท่าเทียมและเป็นธรรม

2. เรียกร้องให้รัฐบาลนำที่ดินของรัฐมาสู่กระบวนการปฏิรูปจัดสรรให้กับ แรงงานไร้ที่ดินและเกษตรกรรายย่อย ได้ใช้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อขจัดความยากจน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจระหว่างคนจนกับคนรวย

3. เรียกร้องให้รัฐบาลยอมรับสิทธิชุมชน สิทธิของกลุ่มเกษตรกร สิทธิของสถาบันเกษตรกรในการร่วมกันบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งการรับรองสิทธิ์ในการสร้างชุมชนใหม่ของแรงงานไร้ที่ดิน

4.เรียกร้องให้รัฐบาล เร่งปฏิรูปที่ดินตามแนวทางโฉนดชุมชนหรือสิทธิร่วมของชุมชน หรือสิทธิของสถาบันเกษตรกร ในการบริหารจัดการที่ดินแปลงรวม

5. เรียกร้องให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หยุดการพิจารณาร่างกฎหมายทุกฉบับที่ยังค้างอยู่ในสภาฯ เพื่อรอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มาจากการเลือกตั้งได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาฯ

6. เรียกร้องให้ทุกพรรคการเมืองมีนโยบายด้านการปฏิรูปที่ดินแปลงรวมให้กับชุมชนหรือ สถาบันเกษตรกร, การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม, และการแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร

7. เรียกร้องให้ทุกพรรคการเมือง ร่วมกันผลักดันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 ให้มีความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ทั้งนี้โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกขั้นตอน

ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2562
สตรีสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.)

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง