บัตรเลือกตั้งคนเชียงใหม่กระจาย 2,590 หน่วยแล้ว เผยนับคะแนนแบบเรียลไทม์แจ้งด้วยแอพพลิเคชั่น

บัตรเลือกตั้งคนเชียงใหม่กระจาย 2,590 หน่วยแล้ว เผยนับคะแนนแบบเรียลไทม์แจ้งด้วยแอพพลิเคชั่น

 

23 มีนาคม 2562  ก่อนวันเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ที่จ.เชียงใหม่ มีการรับมอบวัสดุ บัตร และหีบบัตรเลือกตั้งทั่วทุกจุด โดยที่โรงยิม 2 และ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่  ผู้ทำหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในเขต 1 ทั้ง อ.เมือง และเทศบาลนครเชียงใหม่นัดหมายกันมารับวัสดุอุปกรณ์ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยกรรมการการเลือกตั้งจัดรอบให้แต่ละหน่วยเลือกตั้งได้มารับและตรวจสอบวัสดุท่ามกลางความสนใจของประชาชนเข้าสังเกตุการณ์

น.ส.เรณู   เชื้อสะอาด ประธานกรรมการหน่วยเลือกตั้งที่ 138 ร.ร.กาวิละ กล่าวว่าได้มารับวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งและนับคะแนน คือ แบบพิมพ์ที่กกตกำหนด บัตรเลือตั้ง หีบ คูหาการกาลงคะแนน  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่ใช้สำหรับลงชื่อผู้มาเลือกตั้ง 1 ชุด บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่จะต้องติดบอร์ดด้านหน้า แบบพิมพ์ต่างๆ คำสั่งคณะกรรมการในหน่วย เป็นต้น  โดยมารับแล้วจะต้องเซ็นต์ชื่อ  นับบัตรเลือกตั้ง ให้มีจำนวนเท่ากับบัญชีผู้มาใช้สิทธิ บัตรแต่ละเล่ม เล่มละ 20 บัตร นับให้ครบเซ็นต์ชื่อกำกับ เชคอุปกรณ์ความพร้อม ตลอดจนแบบพิมพ์ให้ส่งที่วันส่งมอบหีบเลือกตั้ง เพราะมีนับคะแนนในหน่วยด้วย โดยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยของตนมี 7 คน เป็นสัดส่วรตามจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ ซึ่งมาจากหลากหลายอาชีพ

น.ส.เรณู ตอบคำถามที่ว่า  การทำงานมีความกดดันไหม โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนมากและตั้งข้อสังเกตุหลายลักษณะว่า  ย่อมมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ในการทำงานต้องระมัดระวังมากที่สุด จากประสบการณ์ทำการเลือกตั้งที่ผ่านมาหลายครั้ง เพราะตนเองรับราชการเจอการเลือกตั้งทุกรูปแบบ ก็จะต้องป้องกันตัวเอง เห็นอะไรไม่ชอบมาพากล ก็จะต้องเข้าดูแลทันที เช่น  ถ้าเข้ามาในหน่วยและพูดโทรศัพท์ด้วย ก็จะต้องขอความกรุณางดใช้เครื่องมือสื่อสาร ต้องสังเกตุดูคนลุกลี้ลุกลนไหม ต้องสอดส่องใกล้ชิด  หรือปรึกษาให้กกต.วินิจฉัย

กรณีการเลือกตั้งครั้งนี้ มีกติกาที่เปลี่ยนแปลงไป  ผู้ปฏิบัติเตรียมความพร้อมอย่างไร

“หลับมากๆ  (หัวเราะ) เพราะเวลาขยายเป็น  8.00 -17.00 น. ทุกทีจะถึง 15.00 และ ต้องสำรวจพื้นที่วันนี้นัดกับลูกทีมไปดูพื้นที่ และก็มีการปล่อยข่าวลือ ว่ามีปากกาล่องหน เราคนปฏิบัติก็มีกังวล แต่คิดว่าไม่สามารถทำได้ลึกล้ำขนาดนั้น  ยิ่งมีข่าวลือเพิ่มความระมัดระวัง ส่วนผู้มาใช้สิทธิ์  ก็มีโอกาสที่จะสับสน  เพราะตัวเองก็ได้ไปเป็นประธานในหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า ก็ได้นำปัญหาที่เจอวันที่ 17 มี.ค.มาเป็นบทเรียน หลายคนงง โดยเฉพาะผู้สูงวัย อาจมีบ้างที่เอาบัตรเลือกตั้งเข้าไปออกมาถาม แม่จะกาอย่างไร  สิ่งที่ป้องกันได้คืออธิบายก่อนเข้าคูหา ต้องบอกว่ากาอย่างไร  ช้าๆ”

นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า วันนี้ทั้ง 25 อำเภอของเชียงหม่ก็มีการจัดสรรอุปกรณ์ที่ใช้ประจำหน่วย หีบบัตร บัตรเลือกตั้ง ให้กับกรรมการประจำหน่วย ซึ่งแต่ละหน่วย ก็จะมาตรวจรับ ตรวจนับ ตรวจสอบความถูกต้อง เสร็จแล้วก็จะเอาไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัย พรุ่งนี้ก็จะเอาไปใช้ลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งนั้นๆ

ซึ่งภาพรวมในวันนี้ แต่ละอำเภอก็จะเป็นผู้บริหารจัดการ ว่าจะแจกช่วงไหน อย่างที่หอประชุมแห่งนี้ก็จะแบ่งแจกเป็น 4 ช่วง เช้า 2 ชุด บ่าย 2 ชุด ก็ถือว่าบริหารจัดการได้ดีมากทำให้ไม่เกิดการแออัด เป็นบรรยากาศที่สบายๆ ทั้งนี้ใน 25 อำเภอของเชียงใหม่ มีทั้งสิ้น   2,590 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,303,804 คน ในส่วนนี้เลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้วจำนวนหนึ่ง

นายเกรียงไกรกล่วถึง ความเตรียมความพร้อมกรรมการประจำหน่วย ว่าได้อบรมไปแล้ว 2 รอบ รวมทั้งกรรมการหน่วยเลือกตั้งทุกคน ก็จะมีคู่มือปฏิบัติงานประจำตัว ก็สามารถที่จะดูคู่มือได้ สิ่งใดที่เป็นข้อสุ่มเสี่ยง เราก็เน้นย้ำไปว่า ควรจะต้องตรวจเช็ค ต้องทำอะไรเป็นกรณีพิเศษ ต้องละเอียด สิ่งนั้นก็แจ้งไปยังกรรมการเลือกตั้งทุกหน่วยไปแล้ว  โดยกรรมการประจำหน่วย 5 คน 1.มาจากข้าราชการ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณครู 2.มาจากประชาชน ที่มีจิตอาสาเข้ามาช่วยทำงานตรงนี้ 3.เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือสารวัตรกำนัน รวมหนึ่งหน่วยก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ 7 คนด้วยกัน ที่จะคอยจัดการการเลือกตั้งในหน่วยนั้นๆ ซึ่งหน่วยเลือกตั้งในครั้งนี้ คือหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ใกล้บ้าน หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เกินกว่า 90 วัน การเดินทางของประชาชนก็จะเดินทางไม่ไกล ไม่เหมือนกับการเลือกตั้งล่วงหน้า

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีการแบ่งเขตใหม่เป็นจำนวน 9 เขต นายเกรียงไกรกล่าวว่า ไม่คิดว่าผู้มีสิทธิ์จะสับสนเพราะว่า ไม่ได้แบ่งอำเภอ ไม่ได้แบ่งตำบลออกจากกัน ส่วนใหญ่อำเภอก็จะอยู่เป็นทั้งกลุ่มก้อนของอำเภอเลย จะมีเพียงแต่ ต. แม่หอพระ ที่เดียวเท่านั้นที่แบ่งจากอำเภอแม่แตงมา ซึ่งก็เป็นการแบ่งตามที่เคยแบ่งไว้ ประชาชนคุ้นชินอยู่แล้ว รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เราจ้างไปเจ้าบ้านก็มีความชัดเจนพอสมควร

สำหรับขั้นตอนการนับคะแนนในครั้งนี้ นายเกรียงไกรกล่าวว่า การนับคะแนนก็เหมือนกับการเลือกตั้งที่ผ่านมา ก็คือนับที่หน่วยเลือกตั้งเลย เมื่อสิ้นสุดการปิดหีบ กรรมการก็จะจัดเตรียมความพร้อมสำหรับนับคะแนน เมื่อนับคะแนนเสร็จแล้วก็จะมีการรายงานผลคะแนน ผ่าน application rabid report ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ มายังศูนย์รวมคะแนน ของอำเภอ ของจังหวัด และก็ประเทศ สามารถที่จะเข้าดูผลคะแนนรายหน่วยได้เลย นั่นคือผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ส่วนผลคะแนนที่เป็นทางการจะต้องรอเอกสารที่กรรมการประจำหน่วยนำมาส่งที่อำเภอ แล้วอำเภอก็จะรวบรวมเอกสารเหล่านั้น รายงานให้เขต เขตรายงานให้สำนักงานกกต.จังหวัด  และสำนักงานจังหวัดรายงานให้กกต.กลาง อันนั้นก็จะเป็นคะแนนอย่างเป็นทางการ

โดยคาดว่าส่วนคะแนนที่ไม่เป็นทางการ เราก็สามารถรู้ได้ ประมาณ 1 ทุ่มเศษ ๆ และคาดว่าประมาณ 4 ทุ่มจะทราบคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของทั้งประเทศ คะแนนเราก็จะอัพเดตเรื่อยๆ ถ้าเขตไหนนับเสร็จแล้ว ผ่านแฟนเพจ สำนักงาน กกต.จังหวัดเชียงใหม่  ทั้งนี้ถ้าเกิดว่าการรายงานผลคะแนนผ่าน application rabid report ไม่ได้ เราก็จะมีการรายงานผลทางเอกสารควบคู่กันไปอยู่แล้ว

นายเกรียงไกรยังกล่าวด้วยว่า  ยุคนี้เป็นยุคที่สื่อสารรวดเร็วมาก ทุกคนมีกล้องถ่ายรูปมีโทรศัพท์มือถือหมด ความบกพร่องเล็กๆน้อยๆก็สามารถที่จะเป็นประเด็นได้ เท่าที่ตนสัมผัสกรรมการหน่วย เขาก็รู้สึกเกร็งว่ามีคนจับจ้องเขามาก ก็มีความกังวลอยู่ว่า และก็มีประเด็นข้อมูลเท็จขึ้นมาเช่นกรณี ปากกาหมึกล่องหนก็สามารถเป็นประเด็นขึ้นมาได้ ประชาชนควรจะต้องใช้วิจารณญาณของตัวเองว่า ขอความอนุเคราะห์ให้ติดตามข่าวสารจากทางหน่วยงานราชการเท่านั้น อย่าไปฟังเพียง 2 3 บรรทัดซึ่งใครก็ไม่รู้โพสต์มา แชร์มา มันสร้างความเสียหาย สร้างความตื่นตระหนก ให้กับทั้งทางประชาชน และอาจจะสร้างความเชื่อมั่นออกไปทางนานาประเทศด้วย จึงอยากขอความร่วมมือตรงนี้

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง