We Watch ร้อง กกต.เปิดเผยข้อมูลการเลือก ด้านการล่าชื่อถอดถอนออนไลน์ทะลุ 7 แสนแล้ว

We Watch ร้อง กกต.เปิดเผยข้อมูลการเลือก ด้านการล่าชื่อถอดถอนออนไลน์ทะลุ 7 แสนแล้ว

We Watch เผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึง กกต.เปิดเผยข้อมูล-มีคำอธิบายที่ชัดเจน ให้การจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นที่ยอมรับของประชาชน ด้านการล่าชื่อถอดถอน กกต.ใน change.org ทะลุ 7 แสนแล้ว

26 มี.ค. 2562 – เครือข่าย We Watch ซึ่งเป็นองค์กรสังเกตการณ์เลือกตั้ง เผยแพร่จดหมายเปิดผนึกทางโซเชียลมีเดียมเมื่อวันที่ 25 มี.ค.ที่ผ่านมา ส่งถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่อง ข้อเรียกร้องต่อความโปร่งใสในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 24 มีนาคม 2562 จากกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ถึงกระบวนการการนับคะแนน การส่งผลคะแนน และการรายงานผลคะแนน ซึ่งดำเนินการโดย กกต.

รายละเอียดดังนี้

จดหมายเปิดผนึกถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
วันที่ 25 มีนาคม 2562

เรื่อง ข้อเรียกร้องต่อความโปร่งใสในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 24 มีนาคม 2562

เรียน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

จากการรวบรวมผลการสังเกตการณ์การเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 24 มีนาคม 2562 ของอาสาสมัครและผู้ให้ข้อมูลสำคัญของ We Watch จำนวนกว่า 4,000 คน ในพื้นที่ 72 จังหวัด ปรากฎข้อสงสัยหลายประการที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสในการจัดการเลือกตั้งของ กกต. ขณะที่สถานการณ์ทางสังคมเกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์และคำถามในวงกว้างว่า กระบวนการการนับคะแนน การส่งผลคะแนน และการรายงานผลคะแนนมีความโปร่งใสหรือไม่ อย่างไร

เพื่อทำให้การจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นที่ยอมรับของประชาชน กกต. ควรชี้แจงหรือมีคำอธิบายที่ชัดเจนต่อสังคม We Watch มีข้อเสนอดังต่อไปนี้

1. กกต. ต้องเปิดเผยและอธิบายถึงกระบวนการนับคะแนน การส่งผลคะแนน การรายงานผลคะแนนโดยเปรียบเทียบผลคะแนนที่ได้รับจากแอพพลิเคชั่น Rapid Report และจากเอกสารผลคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง

2. กกต. ต้องเปิดเผยผลคะแนนซึ่งมิใช่เพียงรายชื่อผู้ชนะในเขตเลือกตั้งเท่านั้น แต่ต้องเปิดเผยผลคะแนนรวมในระดับหน่วยเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อเอื้อต่อการตรวจสอบผลคะแนน

3. กกต. ต้องเปิดเผยรายละเอียดและจำนวนของบัตรเสียในแต่ละประเภทที่มีมากถึงร้อยละ 5.64 ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด

4. กกต. ต้องทำการนับบัตรเลือกตั้งในเขตการเลือกตั้งที่มีข้อสงสัยว่าผลคะแนนมีจำนวนมากกว่าผู้มาใช้สิทธิ

5. กกต. ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนอุปกรณ์การลงคะแนนที่ กกต. ได้จัดซื้อ และจำนวนที่นำไปใช้จริง เช่น จำนวนหีบเลือกตั้ง สายรัดหีบเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง และคูหาเลือกตั้ง

เครือข่าย We Watch
วันที่ 25 มีนาคม 2562

จดหมายเปิดผนึกถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วันที่ 25 มีนาคม 2562

ด้านการรณรงค์ ผ่าน เว็บไซต์ change.org ล่ารายชื่อถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (คลิกดู) โดยระบุว่า “ขออำนาจพลังประชาชนร่วมกันลงชื่อสนับสนุนแคมเปญล่ารายชื่อถอดถอนกรรมการการเลือกตั้งที่ทุจริตเเละมีมลทินที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย” ล่าสุดตัวเลขเมื่อเวลา 15.30 น. วันนี้ (26 มี.ค. 2562) มีผู้เข้าชื่อถึง 747,042 คน

สำหรับ คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดปัจจุบัน ประกอบไปด้วย

1. นายอิทธิพร บุญประครอง ประธานกรรมการเลือกตั้ง

2. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง

3. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง

4. นายฐิติเชฎฐ์ นุชนาฎ กรรมการการเลือกตั้ง

5. ศ.สันทัด ศิริอนันตไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง

6. นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง

7. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง

8. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ตามกฎหมาย การเสนอยื่นถอน กกต. ต้องมีการรวบรวมลายมือชื่อประชาชน พร้อมเอกสารระบุชื่อ อายุ ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน สำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ ให้ครบ 20,000 คน ภายใน 180 วัน

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. ที่ผ่านมา ผู้ใช้ชื่อว่า We loveThailand ซึ่งเป็นผู้ตั้งแคมเปญรณรงค์ ได้อัพเดทข้อมูล ทุกรายชื่อที่ร่วมสนับสนุนเเคมเปญถอดถอน กกต. จะไม่สูญเปล่า” ดังนี้

– ขอขอบคุณทุกๆท่านผู้ร่วมลงชื่อถอดถอน กกต. หรือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง

– เรียนให้ทราบว่า ทางทีมงานผู้ร่วมก่อตั้งเเคมเปญ มีการปรึกษาหารือถึงเเนวทางในการผลักดันให้เเคมเปญให้ประสบผลสำเร็จอย่างสูงสุดเท่าที่จะทำได้

– ซึ่งตอนนี้มีการพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องเเละผู้มีอำนาจในหลายๆภาคส่วน

– สุดท้ายต้องเเจ้งให้ทราบว่าการยื่นรายชื่อต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจำเป็นต้องมีเอกสารสำคัญหลายๆ อย่าง ซึ่งตรงนี้ทางทีมงานผู้ร่วมก่อตั้งเเคมเปญกำลังหาเเนวทางเพื่อพูดคุยเเละติดต่อกับผู้ร่วมสนับสนุนทุกคนๆ

– ท่านจะได้รับการติดต่อเร็วๆนี้ สำหรับการร้องขอเอกสารสำคัญ

– ขอรับรองว่าเสียงของทุกท่านจะไม่สูญเปล่า 16:00 น. 25 มีนาคม 2562

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง