คาดการณ์ค่าฝุ่นล่วงหน้า เสาร์ที่ 30 มีนาคมกลับมาพีค

คาดการณ์ค่าฝุ่นล่วงหน้า เสาร์ที่ 30 มีนาคมกลับมาพีค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สมพร จันทระ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงการคาดการณ์ล่วงหน้าระยะสั้น 3 วัน ว่าเป็นโครงการวิจัยที่มีความร่วมมือกับหลายมหาวิทยาลัย แต่ที่เป็นหลักคือ NCU National Central University ของประเทศไต้หวัน ร่วมกับ Nasa เพื่อติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงฝุ่นละเอียดในพื้นที่ เขาสนใจประเด็นการข้ามพรมแดนเพราะสมมติฐานว่าในภูมิภาคเอเชียใต้เป็นจุดเผาที่ใหญ่และมีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในประเทศใต้หวัน เลยสนใจมาศึกษาโดยติดตามที่แหล่งกำเนิดที่บ้านเรา โดยมาติดตั้งอุปกรณ์จำนวนมากเมื่อปี 2013 ที่ศูนย์อุตุ ฯอ่างขาง ติดตามระยะความเคลื่อนตัวของฝุ่นการเผาชีวมวลว่าไปมีผลในประเทศเขาหรือไม่

ที่ผ่านมาได้ดำเนินการ 3 ปี 2013-2015 และหยุดไป แต่มาเริ่มในปีนี้ 2019 ติดตั้งอุปกรณ์ที่ดอยอ่างขาง และที่ อ.ฝางด้วย มีทั้งการบินโดรน เพื่อดูลักษณะของฝุ่น ติดตั้งค่าการดูดกลืนแสงของฝุ่น มีอุปกรณ์เครือข่ายตรวจวัดการดูดกลืนแสงในบรรยากาศ และคาดการณ์การเคลื่อนตัวของฝุ่นล่วงหน้า 3 วัน โดยตรวจจากค่าการดูดกลืนของแสง ประกอบกับค่าอุตุนิยมวิทยา ค่าจุดความร้อน ควันในพื้นที่ เพื่อนำมาประมวลผลว่าจะเกิดอะไรขึ้นใน 2-3 วันข้างหน้า ฝุ่นจะสูงหรือลด

“การคาดการณ์จะใช้ข้อมูลตรวจวัดในอดีตร่วมกับข้อมูลที่ได้จาภาพถ่ายดาวเทียม จุดความร้อน การเกิดควัน ข้อมูลจากอุตุนิยมวิทยา ใน อุณหภูมิความร้อน ความเร็วลมในแนวดิ่ง และข้อมูลการส่องผ่านของแสงอาทิตย์ ที่ถูกดูดกลืนด้วยฝุ่น เอามาประมวลข้อมูล กับโมเดลสำเร็จรูป และคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 5 วัน แต่ระยะที่แม่นยำที่สุด คือระยะ 2 วัน”


ที่ผ่านมา แบบจำลองได้คาดการณ์ว่าค่าฝุ่นของเชียงใหม่จะสูงในช่วงกลางเดือนมีนาคมช่วง 14-16 มีนาคม และ 23 – 24 มีนาคม ซึ่งโมเดลก็ค่อนข้างสอดคล้องกับค่าฝุ่นที่ตรวจวัด และล่าสุดการคาดการณ์ว่าจะสูงช่วงสุดสัปดาห์นี้วันที่ 30 มีนาคม”
“อย่างน้อยเราจะรับมือว่าต้องว่าเตรียมการอะไรบ้าง เช่นการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ การป้องกันตัวเอง การเตรียมหน้ากาก งดการทำกิจกรรมนอกอาคาร งดการวิ่ง การปั่นจักรยาน การจัดวิ่งมาราธอนใดใด ควรเลื่อนไปก่อนให้อยู่ในระยะที่ปลอดภัยเพื่อสุขภาพของประชาชน ทั้งนี้อยากให้ตระหนักต่อสถานการณ์ เดือนมีนาคมต้องติดตามข่าวสารช่วงไหนเฝ้าระวัง ถ้ามีการแจ้งเตือนค่าฝุ่นละเอียดเข้มข้นสูง ใส่หน้ากากที่กันฝุ่นละเอียดได้ สุขภาพจะได้ไม่เจ็ยป่วนรุ่นแรง

ติดตามเพจ https://www.facebook.com/SHIRU-Smoke-Haze-Integrated-Research-Unit-368571263931002/?epa=SEARCH_BOX
“หน่วยวิจัยบูรณาการด้านหมอกควัน” Smoke Haze Integrated Research Unit (SHIRU) ที่บังเอิญชื่อย่อ ชิรุ ไปสอดคล้องกับภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า น่ารู้

 

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง