ทะยอยผุด Safety Zone เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน

ทะยอยผุด Safety Zone เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน

ทะยอยผุด Safety Zone เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน  เชียงใหม่ผุดแล้ว 5 จุด กลุ่มอาสาเน้นศูนย์เด็กเล็ก พะเยา  เชียงรายปรับมหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่มีอากาศดีหายใจ ขณะที่สินค้าเพื่อทำเครื่องกรองอากาศแบบง่ายขาดตลาด ประสานจีนส่งด่วน พร้อมระดมเครื่องฟอกอากาศมือสองจากคนกรุง ส่งช่วยด่วน !!   

การเกิดขึ้นของ  Safety Zone  หรือ  พื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน เป็นอีกหนึ่งทางรอดที่จะมีอากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจ หลังจากภาคเหนือตกอยู่ในวิกฤตค่า PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง    ซึ่งนอกจาก อาคาร SME ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็น    Safety Zone   แห่งแรก ที่เปิดให้บริการประชาชนมาตั้งแต่ 30 มีนาคม 2562  โดยจัดระบบ ปรับระบบอากาศภายในอาคารให้มีค่า PM 2.5 ไม่เกินค่ามาตฐาน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตรนั้น  ได้มีผู้ทะยอยมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  ภายในอาคารมีห้องสำหรับกลุ่มเปราะบาง 2 ห้อง ซึ่งมีค่า  PM 2.5 ต่ำว่า  20 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ขณะที่พื้นที่อื่นๆ ที่จะให้บริการประชาชน อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ระดมข้อมูลพื้นที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ห้องประชุมของท้องถิ่น  ที่จะพัฒนาเป็น  Safety Zone  ทีมวิศวกรอาสาจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้จัดทำเครื่องฟอกอากาศราคาประหยัด   แต่ได้พยายามจัดสรร  โดยในวันนี้ (4 เมษายน)  ทีมได้เข้าสำรวจห้องภายในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม  ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กเปราะบาง ได้พยายามจัดสรรหาเครื่องฟอกอากาศไปจัดทำ Safety Zone  และมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก จะลงพื้นที่ ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ จุดที่มีค่า PM2.5 สูงเกินระดับอันตรายติดต่อกัน 1 เดือนในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน นี้

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของภาพรวมอุปกรณ์ยังติดขัดไส้กรองและพัดลมดูดอากาศที่ขาดตลาดและเป็นอุปกรณ์ที่ต้องสั่งจากต่างประเทศ  ทีมจึงได้ขอรับบริจาค

1.เครื่องฟอกอากาศมือ 2 อายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี

2.ไส้กรองอากาศทรงกระบอกขนาด 6 นิ้ว

3.พัดลมดูดอากาศขนาด 6 นิ้ว

4.แผนฟิลเตอร์ ดักจับฝุ่น

​โดยติดต่อบริจาคได้ที่​ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่​ อาคารเอสเอ็มอี​ ศูนย์ประชุมนานาชาติ​ อ.เมือง​ จ.เชียงใหม่.โทร.053​ – 010704-5​

 

ในส่วนของประชาชนรวมกลุ่มกันระดมเงินทุน และสั่งซื้ออุปกรณ์ไส้กรองและพัดลมดูดอากาศเพื่อประดิษฐ์เครื่องกรองอากาศราคาประหยัดในหลายลักษณะลงพื้นที่ไปสร้าง Safety Zone ให้กลุ่มเปราะบาง เช่นศูนย์เด็กเล็ก และพื้นที่บริการสาธารณะเช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   เช่น  กลุ่มที่รวมตัวกันชื่อกลุ่ม Clean Air For All เชิญชวนชาวเชียงใหม่และคนที่มาอยู่อาศัยอยู่ในเชียงใหม่รวมตัวกันกับเพื่อนๆ ที่ต้องการช่วยเหลือเพื่อนร่วมชะตากรรมที่ประสบภัยทางอากาศ (ฝุ่นพิษ PM2.5) ร่วมกันลงขันสั่งซื้ออุปกรณ์ เครื่องฟอกอากาศแบบประหยัด และทำการติดตั้งห้องปลอดฝุ่น/พื้นที่ปลอดภัย สำหรับ กลุ่มเปราะบางทางสุขภาพ ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงมีครรภ์ ผู้ป่วย และ คนชรา ภายในชุมชนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่

เช่นวันนี้ ได้เครื่องกรองอากาศราคาประหยัดจำนวน 4 เครื่อง ไปติดตั้งใน  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ นอกจากจะให้บริการทางด้านสุขภาพต่างๆกับประชาชนเเล้ว ที่นี่ยังมีที่ที่ผู้สูงอายุมาทำกิจกรรม อย่างช่วงนี้ มีการตัดตุงไส้หมูเพื่อใช้ในช่วงสงกรานต์กันพอดี การมีพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ในช่วงภาวะอากาศภายนอกไม่สะอาดแบบนี้จะทำให้สุขภาพของพ่อๆ แม่ๆ ปลอดภัย นอกจากมอบอุปกรณ์เครื่องกรองอากาศแล้ว วันนี้ทางทีมยังอธิบายความเข้าใจถึงอันตรายของPM2.5ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนั้น ยังไปติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.สันสิสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เป็นต้น

ทีม C Site report จาก ThaiPBS สนับสนุน Application เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลที่แสดงผลให้ประชาชนทราบถึงพิกัดที่ตั้งของ  Safety Zone  ที่เกิดขึ้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน ที่ประชาชนจะเข้าไปใช้บริการรับอากาศบริสุทธ์ที่ค่า PM 2.5 ไม่เกินค่ามาตรฐานคือ 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร  และพื้นที่สำหรับกลุ่มเปราะบางเฉพาะ ได้  โดยทะยอยปักหมุดพิกัดที่ตั้งของจุดที่จะพัฒนา Safety Zone  ด้วยสัญลักษณ์สีเทา  และถ้าจุดใดมีการปรับระบบห้องและติดตั้งเครื่องกรองอากาศและมีค่าPM 2.5 ไม่เกินค่ามาตรฐาน สีหมุดจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า  และประชาชนสามารถค้นหาจุด Safety Zone  พื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควันได้ทาง โหลดแอพพลิเคชั่น C-Site หรือตรวจสอบได้ทางเว็บไซด์ www.csitereport.com    ซึ่งขณะนี้ปรากฏจุดสีฟ้า จำนวน 9 จุด  คือ

1.ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า SME   จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโดยศูนย์บัญชาการฯ เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง  มีระบบคัดกรองสุขภาพผู้เข้าใช้บริการ

2.ห้องประชุมใหญ่ เทศบาล ต.เชิงดอยจ.เชียงใหม่  โดย เทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ต เปิดให้บริการประชาชนทั่วไป

3.ศูนย์เด็กเล็กเทศบาล ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  โดย ทีม Clean Air for All จุดเฉพาะกลุ่มเสี่ยง

4.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อ.สารภี จ.เชียงใหม่  โดย ทีม Clean Air for All เปิดให้บริการประชาชนทั่วไป

5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่  โดยทีม Clean Air for All  จุดเฉพาะกลุ่มเสี่ยง

6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ  จ.เชียงใหม่  โดย ทีม Clean Air for All    จุดเฉพาะกลุ่มเสี่ยง

7.ห้องสมุด ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดย ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย   เปิดให้บริการประชาชนทั่วไป

8.ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดทำโดย ม.พะเยา จ.พะเยา เปิดให้บริการประชาชนทั่วไป

ซึ่งหากหน่วยงานใด พัฒนาพื้นที่ของตนเอง ให้เป็น Safety Zone แล้ว สามารถแจ้งมายังทีม C-site report ThaiPBS ผ่านทาง เพจ TheNorthองศาเหนือ  เพื่อปักหมุดจุดอากาศดีบริการประชาชนร่วมกัน

และวันทีมวิศวกรอาสาจะได้ทะยอยปรับระบบห้องและจัดทำเครื่องกรองอากาศราคาประหยัดไปติดตั้งในห้อง ที่จะพัฒนาเป็น Safety Zone โดยข้อพิจารณาปัจจัยทั้งหมด 4 อย่างคือ 1.มีผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงในแต่ละอำเภอ 2.เป็นพื้นที่เสี่ยง ที่มีค่า AQI ที่สูงต่อเนื่อง  3.ความพร้อมของพื้นที่ 4. ความเป็นไปได้และโอกาสได้ใช้งานจริงเช่น ความห่างไกลจากชุมชน หรือไม่ เป็นต้น

 

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง