เถียงให้รู้เรื่อง : กรรมการสิทธิฯ กับความคาดหวังของสังคมไทย

เถียงให้รู้เรื่อง : กรรมการสิทธิฯ กับความคาดหวังของสังคมไทย

เผยแพร่เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2558

ประเด็น: กรรมการสิทธิฯ กับความคาดหวังของสังคมไทย

คู่ดีเบต: นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยนชนแห่งชาติ
รศ.อัษฎางค์ ปาณิกบุตร อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง

นักวิชาการร่วมให้ความเห็น: รศ.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด
อาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ