นิทรรศการประวัติศาสตร์แรงงานภาคเหนือ

นิทรรศการประวัติศาสตร์แรงงานภาคเหนือ

นิทรรศการประว้ติศาสตร์แรงงานภาคเหนือ  ชุด  “ฅน (งาน) สร้างบ้านแป๋งเมือง”  ชุดนี้จัดทำโดย พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย   ก่อนหน้านี้ได้ร่วมกับเครือข่ายเเรงงานภาคเหนือนำมาจัดแสดงที่เชียงใหม่เมื่อปี 2560   

เนื้อหาที่เก็บรวบรวมทรงคุณค่าผ่านกาลเวลา เพราะคนทำงาน หรือ คนงาน มีความสำคัญในการสร้างบ้านแปงเมือง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่สังคมไทยยังให้คุณค่ากับ “ความเป็นคนงาน” น้อยเหลือเกิน จนคนทำงานส่วนใหญ่ไม่กล้านับตัวเองว่า “ฉันเป็นแรงงาน”

 การทำความเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์แรงงานและคุณค่าของแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นเรื่องสำคัญ ที่เราขอนำมาบันทึกและจัดแสดงนิทรรศการแรงงานไว้ที่นี่ อีกครั้ง  เนื่องในวันแรงงาน

 

 

 

 

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง