“สวนเจริญประเทศ”  บทพิสูจน์พลังพลเมืองกำหนดอนาคตเมืองได้

“สวนเจริญประเทศ”  บทพิสูจน์พลังพลเมืองกำหนดอนาคตเมืองได้

….. ที่สุด …สวนเจริญประเทศ …พื้นที่สีเขียวที่เปรียบเสมือนปอดเมืองเชียงใหม่ได้ ฤกษ์มีกิจกรรมเปิดตัวในวันที่  14  และ 28 กรกฎาคม 2562

…..มากกว่าสวนสาธารณะแห่งใหม่ แต่สวนเจริญประเทศเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่า พลังของพลเมืองผนวกกับข้อมูลและการสื่อสารเหตุผลอย่างตรงไปตรงมา สามารถร่วมกันกำหนดทิศทางความเป็นไปของเมืองได้  เพราะหากย้อนเวลากลับไป  แม้จะใช้เวลาไม่นานสำหรับคัดค้านการก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ กว่า 900 ยูนิต ของกรมธนารักษ์ โดยชุมชนเจริญประเทศและภาคประชาชนอีกเป็นจำนวนมาก ที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วไม่ถึง  2 สัปดาห์ นับจากการก่อตัวจนถึงวันที่กรมธนารักษ์ยุติโครงการเมื่อ 15 สิงหาคม 2559

นั่นเพราะชุมชนและผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันบอกถึงเหตุผลความไม่เหมาะสมด้านการจราจรที่หนาแน่น อธิบายความสำคัญคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและประวัติศาสตร์ดั้งเดิมของย่านพร้อมมีข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่เป็นปอดของเมืองร่วมกัน

 

(คลิกชม การเข้าสำรวจพรรณไม้ในพื้นที่ย่านเจริญประเทศของภาคประชาชนหลัง  ส.ค.2559)

      

แต่ขั้นตอนที่ใช้เวลายาวนานกว่าคือการแสวงหาแนวทางพัฒนาพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมของคนเชียงใหม่และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ เป็นเวลาเกือบ 3 ปี

หลังทราบข่าวกรมธนารักษ์ยุติโครงการ  แต่เครือข่ายภาคประชาชนไม่ยุติการขับเคลื่อน   ปลายเดือนสิงหาคม 2559  มีการเปิดสภาพลเมืองสีเขียว รับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนในการจัดการพื้นที่แห่งนี้ในอนาคตต่อไปอย่างไร

(คลิกชมการระดมความเห็นของคนในชุมชน  ผลงานข่าวพลเมือง  น้องๆนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลี วิทยาลัย )

 

 

(คลิกชม The North องศาเหนือ ตอน เจริญประเทศสีเขียว เพื่อเข้าใจ  ชุมชนริมแม่น้ำปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนชาวเม็ง หรือ ชาวมอญ และผู้คนต่างศาสนิกทั้งพุทธ คริสต์ และอิสลาม ย่านนี้ และหลังมีการจะขอให้พื้นที่สีเขียวบริเวณถนนเจริญประเทศสร้างที่พักอาศัยกว่า 900 ยูนิต ทำให้คนในชุมชนที่นี่ต้องร่วมพูดคุย เพื่อหาแนวทางร่วมกันจะเป็นอย่างไร  )

ที่สุด  9 ตุลาคม 59  เป็นวันสำคัญของการ ส่งมอบพื้นที่คืนให้กับชุมชน  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ไขกุญแจประตูรั้วที่ปิดตายพื้นที่นี้มานาน ให้เข้าไปร่วมกันพัฒนาและออกแบบพื้นที่ร่วมกันให้เป็นปอดของเมืองและพื้นที่ทางประวัติศาตร์ที่ยังมีชีวิตอยู่

(คลิปชมผลงานข่าวพลเมืองของ น้องๆ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  )

 

โจทย์การออกแบบพื้นที่ที่ตีกลับมาที่คนเชียงใหม่  จะเดินต่ออย่างไรให้ พื้นที่ขนาด 9 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา  เป็นไปตามเจตนาการสร้างสวนสาธารณะ  วิธีการสำคัญคือการจัดการประกวดออกแบบสวนขึ้นมา ในธันวาคม 2559  จนได้ต้นแบบจาก บริษัท แปลงกาย จำกัด ที่มีจุดเด่นของแบบคือ เน้นให้คนอยู่ร่วมกับป่า โดยคงสภาพพื้นที่และระบบนิเวศไว้ให้มากที่สุด เน้นปลูกต้นไม้ผสมผสาน  มีพื้นที่โล่งให้เป็นพื้นที่เอนกประสงค์รองรับผู้ใช้ที่หลากหลาย และมีทางจักรยาน

เมื่อได้ต้นแบบ แต่จะเขียนแบบจริงได้อย่างไรเมื่อต้องใช้งบประมาณที่แม้จะลดราคาเหลือ 280,000 บาทแต่ก็นับว่าสูงถ้าจะแบกโดยใครคนใดคนหนึ่ง และหน่วยงานราชการก็ไม่ได้มีการตั้งงบประมาณการออกแบบไว้ด้วย  ที่สุด “การระดมทุน”จากประชาชนก็ทำให้ “เงิน”ไม่มีอุปสรรคอีกต่อไป  สามารถเขียนแบบและ ส่งมอบให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่ ดำเนินการในส่วนของการก่อสร้างต่อ ด้วยงบประมาณ 14 ล้านบาท ดำเนินการโดย บ.เอ็มดี ไอเดีย

 

14 กรกฎาคม 2562 นี้  เริ่มเบาๆ ด้วยกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

“คน-ปลูกป่า-เมือง-ธรรมชาติ” ณ สวนเจริญประเทศ เริ่มแต่เช้าตรู่07.00 น .​​สำรวจนกในสวน  โดยชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา เพื่อสร้างฐานข้อมูลประเภทและจำนวนนกในสวนสำหรับการศึกษาและติดตามในอนาคต

08.00​  – 15.00 น  ทะยอย วาดภาพบนกำแพง โดยนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและศิลปิน Street Art (by Muay and Dr Cas)  จากนั้นนักเรียนและชาวเชียงใหม่ร่วมกันปลูกต้นโมกสร้างรั้วของสวน

09.00  พิธีเปิดงาน

10.00​พักรับประทานอาหารว่าง  (สภาเมืองสีเขียวเป็นเจ้าภาพอาหารว่างและอาหารกลางวัน)

12.00​รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (รายการอาหารเส้นนานาชาติ ก๋วยเตี๋ยวผัดไท ขนมจีนน้ำเงี้ยว โซบะเย็น และไอศครีม)

15.00 กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์

และวันที่  28 กรกฎาคม 2562 กำหนดเป็นวันมงคลประกอบพิธีเปิดสวนเจริญประเทศ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสวนเจริญประเทศด้วยกันได้ในวันที่ 14 และ 29 กรกฎาคม 2562  ด้วยกัน เพราะพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพ เป็นปัจจัยสำคัญของเมืองที่มีคุณภาพซึ่งเราร่วมกันสร้างได้

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง