ชวนคนรุ่นใหม่อบรมเพื่อผลิตสื่อ หัวข้อ “โอบกอดความต่าง”

ชวนคนรุ่นใหม่อบรมเพื่อผลิตสื่อ หัวข้อ “โอบกอดความต่าง”

ชวนคนทำสื่อรุ่นใหม่ มาร่วมอบรมและสร้างสรรค์งาน

หัวข้อ “โอบกอดความต่าง”  

กับ โครงการ Young Content Creator

ยอมรับความหลากหลาย  ท้าทายแนวคิดสุดโต่ง

โดย ไทยพีบีเอส และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP

“โอบกอดความต่าง” ชื่อหัวข้อท้าทายไอเดียคนรุ่นใหม่ที่จะตีโจทย์เพื่อค้นหาเรื่องราวรอบตัวมาเป็นเคสเพื่อผลิตสื่อเท่ๆ ร่วมกับเรา

“ความต่าง” มีปัญหาอะไร ทำไมต้องโอบกอด ?

ที่จริงความแตกต่าง หลากหลายเป็นเรื่องงดงามในสังคม ไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่ความไม่เข้าใจหรือไม่ได้มองเห็นความต่างเป็นความงามนี่แหละนำมาซึ่งแนวคิดที่สุดโต่งและแปรความต่างเป็นความเป็นอื่นไปเสีย แล้วเราเห็นความต่างอะไรบ้างในสังคมเรา

1.คิดเห็นทางการเมืองต่างกัน

2.วัยแตกต่างกัน

3.วิถี อัตลักษณ์ชาติพันธ์ วัฒนธรรม ศาสนาต่างกัน

4.การเข้าถึงโอกาสแตกต่างกัน จนเกิดความเหลื่อมล้ำ

หลายครั้งที่การไม่ยอมรับความหลากหลาย หรือไม่เข้าใจเหตุผลของความต่าง ทำให้เกิดความขัดแย้ง ไปจนถึงการถกเถียง การตีตราที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

แต่เราเชื่อว่า พลังความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่สามารถสร้างความเข้าใจร่วม “โอบกอดความต่าง”  ด้วยไอเดียสร้างสรรค์ผลิตสื่อที่น่าดึงดูด และเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยกัน สิ่งนี้น่าเป็นหนึ่งในสันติวิธีสร้างสรรค์ที่จะร่วมสร้างความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างหลากหลายในสังคมเรา

 เราจะทำอะไร ?

ไทยพีบีเอส ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(UNDP) ดำเนินโครงการ Young Content Creator  กิจกรรมรวมกลุ่มคนทำสื่อรุ่นใหม่ ที่มาพร้อมไอเดียสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างความเข้าใจ ยอมรับความหลากหลาย

โครงการ Young Content Creator  จะเป็นการสร้างพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้สาเหตุและแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อเข้าใจความแตกต่างหลากหลายในสังคม มีโอกาสแสดงฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตสื่อในหัวข้อ “โอบกอดความต่าง” ผ่านการสื่อสารสาธารณะอย่างประสิทธิภาพ   และยังเป็นการสร้างเครือข่ายนักสื่อสารรุ่นใหม่ ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ และมีแนวคิดรับผิดชอบสังคมผ่านการสื่อสารสาธารณะ

 

ทำสื่อแบบไหน หัวข้ออะไร

การจะร่วมกิจกรรมผลิตสื่อในหัวข้อ  “โอบกอดความต่าง”   ผู้ร่วมโครงการจะต้องค้นหาข้อมูล เคสหรือเรื่องราวจริงในพื้นที่ ที่สะท้อนถึงความเข้าใจและการยอมรับความแตกต่างหลากหลาย

รูปแบบนำเสนอ  ด้วยหลักคิด One content Multiplatform เพื่อให้เนื้อหามีการสื่อสารในวงกว้าง  แต่ละทีมสามารถออกแบบให้เนื้อหานำเสนอได้หลายรูปแบบ  ไม่ว่าจะเป็น Text  แบนเนอร์ infographic หรือคลิปวีดิโอ แต่อย่างน้อย ผลงานสื่อที่ต้องผลิตคือ คลิปวีดิโอ ความยาวไม่เกิน 3-5 นาที  จะนำเสนอด้วยเทคนิคใดก็ได้ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย ยกเว้นหนังสั้น 

กลุ่มเป้าหมาย – เยาวชน อายุ 15- 30 ปี

ช่องทางเผยแพร่หลัก – สื่อสังคมออนไลน์

การสนับสนุน ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทาง มาร่วมกิจกรรม ที่พัก  อาหาร และค่าสนับสนุนการผลิตงานทีมละ 5,000 บาท

 

ใครร่วมกิจกรรมได้บ้าง ?

1.เปิดรับสมัครเยาวชนที่ 18 – 30 ปี จำนวน 15  ทีม มาเดี่ยวหรือทีมก็ได้ทีมละไม่เกิน 2 คน

2.มีทักษะพื้นฐานการผลิตคลิปวีดิโอ  เตรียมอุปกรณ์สำหรับผลิตผลงานมาด้วยตนเอง เช่น สมาร์ทโฟน กล้อง, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค, เครื่องอัดเสียง, เครื่องตัดต่อ ฯลฯ

  1. มีประเด็นและข้อมูลที่อยากผลิตสื่อหัวข้อ “โอบกอดความต่าง” และต้องการพัฒนาไอเดียการเล่าเรื่อง โดยส่งใบสมัคร พร้อมแนบ ข้อมูลและรายละเอียดในประเด็นที่ต้องการผลิต
  2. สามารถร่วมกิจกรรม และลงพื้นที่เพื่อผลิตงานตามระยะเวลาที่โครงการกำหนดได้

 

อย่างไร/ที่ไหน  ?

1.ร่วมกิจกรรมฝึกอบรม  ที่กรุงเทพมหานคร ระยะเวลา 3 วัน 2  เปิดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความเห็นต่อสถานการณ์ของสังคมที่อาจนำที่เป็นเงื่อนไขให้เกิดแนวคิดรุนแรงสุดโต่ง   พบกับผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าของประเด็นเพื่อเข้าใจความแตกต่างหลากหลาย  ได้การฝึกทักษะพัฒนาประเด็นเพื่อการผลิตสื่อแนวใหม่ เข้าใช่แพลทฟอร์มสื่อยุคใหม่ เพื่อให้สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

2.ลงพื้นที่เพื่อผลิตงานสื่อตามประเด็นที่ทีมเสนอ

3.ร่วมกิจกรรมถอดประสบการณ์ และชมผลงานที่ได้รับการคัดเลือกพร้อมถกประเด็น ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ที่กรุงเทพมหานคร

 

 เมื่อไหร่ ?

วันที่ กิจกรรม
2-25 ก.ย.62 ประกาศเชิญชวนผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมประเด็นที่ต้องการผลิตสื่อหัวข้อ “โอบกอดความต่าง”
30 ก.ย.62 ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกได้ร่วมกิจกรรม
18-20 ต.ค.62 ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาประเด็นการผลิตสื่อ ที่ กรุงเทพฯ (มีการฝึกปฏิบัติ นำอุปกรณ์มาด้วย – สถานที่จะแจ้งอีกครั้ง )
3 พ.ย.62 ผู้ร่วมโครงการส่งผลงาน final
8-9 พ.ย. 62 ผู้ร่วมโครงการ ร่วมถอดบทเรียน รับชมผลงาน และพูดคุยในประเด็น “โอบกอดความต่าง” ที่กรุงเทพฯ

กรอกใบสมัตร พร้อมรายละเอียดประเด็นที่สนใจผลิต ได้ตามลิงค์
http://shorturl.at/qyNUZ

 ส่งใบสมัครหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม 

อีเมล์  citizenprogram@gmail.com   เพจ นักข่าวพลเมือง (ThaiPBS)  ภายใน 25 กันยายน นี้เท่านั้น

 จัดโดย

ไทยพีบีเอส ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(UNDP)

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง