โหมโรงปัญโญทัย ฉลอง100ปีการศึกษาวอลดอร์ฟ

โหมโรงปัญโญทัย ฉลอง100ปีการศึกษาวอลดอร์ฟ

ศูนย์การเรียนฮอมขวัญ ร่วมกับ โรงเรียนปัญโญทัย ขอเชิญชมการแสดงดนตรีไทยของนักเรียน เพื่อเฉลิมฉลอง 100 ปี การศึกษาวอลดอร์ฟ

🔸🔸โหมโรงปัญโญทัย🔸🔸

พบกับการแสดงดนตรีไทยสี่ภาค การร้อง และการรำ จากโรงเรียนปัญโญทัย ซึ่งเป็นโรงเรียนวอลดอร์ฟแห่งแรกของประเทศไทย โดยนักเรียนกว่า 70 ชีวิต จะผลัดกันเล่นดนตรีและร่ายรำ สร้างความประทับใจให้แก่ท่านตั้งแต่ต้นจนจบ

วันและเวลา : วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 19:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม E.C.Cort อาคาร (SL)โสมสวลี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยพายัพ ถ.แก้วนวรัฐ
แผนที่ : https://maps.app.goo.gl/ygD1JHHBtuSfPu869

🔹รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศล🔹
สร้างอาคารเรียนอนุบาล ศูนย์การเรียนฮอมขวัญ จ.เชียงใหม่

บัตรราคา : ผู้ใหญ่ 250 / เด็ก 50 บาท

สนใจติดต่อ
Inbox : m.me/HomKwanWaldorfOfficial
โทร : 086-0411436
Line ID : iam_puay

(มีอาหารว่างและเครื่องดื่มจำหน่ายก่อนเริ่มการแสดง)

….

“Panyotai Prelude”
Join us for a unique fundraising experience showcasing Waldorf students in a traditional Thai music performance!

In celebration of 100 years of Waldorf education, HomKwan Waldorf School Chiangmai and Panyotai Waldorf School (Bangkok) are coming together to present a special, one-time only traditional Thai music performance.

When: Tuesday, 24 September 2019, 7pm

Where: Payap University Kaew Nawarat Campus
E. C. Court Meeting Hall Somsawalee Building 2nd Floor
https://maps.app.goo.gl/ygD1JHHBtuSfPu869
Abundant parking is available

Tickets
Adults: 250 thb
Children: 50 thb
You can pay at the door or order tickets in advance
Contact: 086-0411436
LINE ID: iam_puay
Inbox : m.me/HomKwanWaldorfOfficial

For advance ticket payment or donations, use the following account:
Siam Commercial Bank
Account number: 843-224104-2
Account owner: Miss Nitchakarn Sittisung
Subject: Panyothai Prelude donation/tickets

A variety of tasty home-made concessions will be available for sale before the performance.

Collections received above the cost of the performance are highly appreciated and will be used to contribute to a new nursery & kindergarten structure at HomKwan Waldorf School Chiangmai.

Warmest thanks from the Waldorf Community!

 

การศึกษาแบบวอลดอร์ฟ (Waldorf) คืออะไร ?

โรงเรียนแนวการสอนแบบวอลดอร์ฟ Waldorf หนึ่งในโรงเรียนทางเลือก ที่อยู่ความสนใจของผู้ปกครอง หลายคนที่กำลังจะส่งลูกเข้าเรียน “วอลดอร์ฟ Waldorf” นวัตกรรมการศึกษามีรากฐานมาจากมนุษยปรัชญา (Anthroposophy)โดย ดร.รูดอร์ฟ สไตเนอร์ (Rudolf Steiner 1861-1925) ได้นำมาจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนามนุษย์ไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ด้วยการพัฒนากาย (Body) จิต (Soul) และจิตวิญญาณ (Spirit)ให้บรรลุถึง ความดี (Good) ความงาม (Beauty) ความจริง (Truth) แนวคิดของมนุษยปรัชญาที่เป็นรากฐานสำคัญในการจัดการศึกษาวอลดอร์ฟ เชื่อว่า เมื่อมองดูการเกิดและเติบโตของเด็กคนหนึ่ง เราจะเห็นได้ว่า กาย (Body) เป็นส่วนที่พ่อแม่เตรียมไว้ให้ในโลก ส่วนจิตวิญญาณ (spirit) เป็นจิตเดิมแท้ของเด็กเองที่ มาจากโลกเบื้องบน และเชื่อมโยงกันด้วยวิญญาณ (Soul) พ่อแม่และครูมีส่วนช่วยให้การเชื่อมโยงนี้เป็นไปอย่างราบรื่นกลม กลืน ความสำคัญของครูในอนุบาลวอลดอร์ฟ จึงต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจ “เด็กตามธรรมชาติ” (Natural Childhood) และภาวะกึ่งฝัน (Dreamy stated) ที่มีอยู่ในวัยเด็ก การศึกษาจึงเสมือนการทำหน้าที่ปลุกให้เด็กค่อยๆตื่นขึ้นมาในโลก หาวิธีเชื่อมโยงเด็กสู่โลกที่เขาได้ลงมาเกิด ครูยังต้องใส่ใจในการเตรียมสิ่งแวดล้อม สถานที่ อาคาร ห้องเรียน บริเวณสวน ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ และของเล่นที่เด็กเล่น ให้เด็กสามารถเชื่อมโยงที่มาที่ไปในธรรมชาติได้ ตลอดจนพลังธรรมชาติของโลก คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ครูได้นำมาประสานในกิจกรรมต่างๆในอนุบาลวอลดอร์ฟอย่างมีศิลปะ เพื่อให้เด็กได้เข้าถึงธรรมชาติอันแท้จริงของโลก และแบ่งขั้นพัฒนาการของเด็ก ดังนี้

(0 – 7 ปี) กาย (Body) พัฒนาผ่านพลัง เจตจำนง (Will) การมุ่งมั่นลงมือทำให้สำเร็จ
(7 – 14 ปี) จิต (Soul) พัฒนาผ่านความรู้สึก (Feeling) เข้าถึงความงาม และศิลปะแบบต่างๆ
(14 – 21 ปี) จิตวิญญาณ (Spirit) พัฒนาผ่านความคิด (Thinking) การตระหนักรู้ ในคุณธรรม ความดี

ปัจจุบันมีโรงเรียนระบบวอลดอร์ฟมากกว่า 1,000 แห่งใน 60 ประเทศทั่วโลก ทำให้ระบบวอลดอร์ฟเป็นระบบการศึกษาอิสระที่มีการขับเคลื่อนมากที่สุดระบบหนึ่ง วอลดอร์ฟได้รับการยอมรับในยุโรปและโรงเรียนหลายแห่งก็ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐ

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง