“หาคนร่วมทาง หาเพื่อนร่วมทีม”

“หาคนร่วมทาง หาเพื่อนร่วมทีม”

“หาคนร่วมทาง หาเพื่อนร่วมทีม”
กับ TheNorthองศาเหนือออนไลน์

TheNorthองศาเหนือ ปฏิบัติการสื่อสารของคนเหนือ เข้าสู่ปีที่ 5 ได้เวลาที่เราต้องขยายทีมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานและส่งต่อเรื่องราวของภาคเหนือให้ดีและเร็วขึ้น เราต้องการเพื่อนร่วมทีม ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และพร้อมจะเดินหน้าไปด้วยกัน

เราต้องการคนที่รักและสนใจสังคมภาคเหนือ มีทักษะในการถ่ายวิดีโอ ภาพนิ่ง ตัดต่อคลิปออนไลน์ เขียนเรื่องราว มีอุปกรณ์ในการProduction เป็นของตัวเอง เข้าใจหลักการ Content Marketing มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเพราะเรามักจะให้ออกไปทำงานคนเดียว แต่ไม่ลำพัง

ใครที่คิดว่าตัวเองมีทักษะตามข้างต้น ไม่ชอบทำงานอยู่กับที่ รักอิสระในการทำงาน มีเป้าหมายไว้พุ่งชน สามารถมาร่วมเดินหน้าไปกับเราได้เลย

ภารกิจงาน…
-บริหารหน้าเว็บเพจTheNorthองศาเหนือด้วยการผลิตเนื้อหาในพื้นที่17จังหวัด ภาคเหนือ ในลักษณะงานออนไลน์ พร้อมกับการสร้าง Engagement กับกลุ่มเป้าหมายของเนื้อหานั้นๆ

สามารถส่งโปรไฟล์ของคุณดังนี้

1.เขียนเล่าประวัติการทำงานการใช้ชีวิตของคุณ เพื่อให้เรารู้จักกันมากขึ้น แต่ว่าขอไม่เกิน 1 หน้า A4 นะ
2.ถ้าคุณรักและใส่ใจสังคมจริง อยากให้คุณเขียนประเด็นที่น่าสนใจหรือที่คุณสนใจ และต้องใส่ใจในภาคเหนือด้วยนะ มาอย่างน้อย 1 ประเด็น ยาวไม่ต่ำกว่า 1 หน้า A4 ซึ่งต้องสามารถผลิตได้จริงหากเราได้ร่วมงานกัน
3.แนบตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาของคุณมาด้วยนะครับ เพื่อที่เราจะได้เห็นความถนัดและรู้ว่าจะเพิ่มเติมทักษะแบบไหนเพื่อให้

ทั้งหมดส่งมาได้ ที่อีเมล์ thenorththaipbs@gmail.com
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 02 790 2634
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 4 ตุลาคม 2562

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกก่อนลงมือทำงานจริง จะได้รับการฝึกอบรม กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เติมมุมมอง ทักษะการสื่อสารออนไลน์ Content Marketing และ TRANSMEDIA STORYTELLING ช่วงวันที่ 25-29 ตุลาคม 2562 *อาจจะการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง