ชมรมผู้สูงอายุชุมชนปู่แดง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและจัดการประชุมประจำเดือน ก.พ. 2559

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนปู่แดง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและจัดการประชุมประจำเดือน ก.พ. 2559

  ชมรมผู้สูงอายุชุมชนปู่แดง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและจัดการประชุมประจำเดือน ก.พ. 2559                 

                 ที่ทำการชุมชนปู่แดง เขตเทศบาลนครแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก นาย ณรงค์  อุตตะมะ  ประธานชุมชนปู่แดงพร้อมด้วยนางอาภรณ์  แสนเอื้อย หัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนปู่แดง  นำกลุ่มสมาชิกผู้สูงอายุจัดกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์  พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย   ซึ่งการจัดกิจกรรมของทางชมรมผู้สูงอายุนั้น  จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ดูแลภาวะจิตใจให้สดชื่นอยู่เสมอใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน    ซึ่งในวันนี้กิจกรรมเริ่มด้วยการตรวจวัดความดันโลหิต  วัดรอบเอว ชั่งน้ำหนัก ต่อด้วยกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ   การรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองของผู้สูงอายุพร้อมนำออกกำลังกายในท่ากายบริหารป้องกันกระดูกสะโพกหลุดในผู้สูงวัยวัย โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณสุขชุมชน โรงพยาบาลแม่สอด พร้อมกันนี้ ยังได้แจ้งข่าวสารรายงานรายรับ รายจ่ายของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนปู่แดง  ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

///////////////////////////

ภาพและข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป