ประกาศรายชื่อ15 ทีมผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมหัวข้อ“โอบกอดความต่าง” กับโครงการYoung Content Creator

ประกาศรายชื่อ15 ทีมผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมหัวข้อ“โอบกอดความต่าง” กับโครงการYoung Content Creator

ประกาศรายชื่อ15 ทีมผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมหัวข้อ

โอบกอดความต่าง”  

กับโครงการYoung Content Creator

รายชื่อ15 ทีมผ่านการคัดเลือกอบรมโอบกอดความต่างโครงการYoung Content Creator ดังนี้

1. ทีมdip p rent คุณณัฐธนีย์  ลิ้มวัฒนาพันธ์

2. ทีมหลานยายจวงคุณมนต์มนัสตาสา

3. ทีมPaypo คุณภาณุมาสเพ็งเรือง

4. ทีมThe Attitude คุณพงศธรภูสิตตา

5. ทีมMaster Mind  คุณศิรวิชญ์  ฐานันดร

6. ทีมUesanThailand คุณอดิศักดิ์  สนับหนุน

7. ทีมหมีชิบะทีมเอกรัตน์แซ่อึ้ง

8. ทีมสรัญเสร็ญทีมไปรยาเจตนากูล

9. ทีมSwan คุณปรัชญาพละดล

10. ทีมANNA คุณกรชวรรณนนทภา

11. ทีมบี1 บี2 คุณฟิรดาวส์หมาดเต๊ะ

12. ทีมMidlane คุณฆโนทัยไชยยาว

13. ทีมKaiKem Academy  คุณพชรดนัยดิษสุวรรณ

14. ทีมสุขที่ต่าง. คุณแคทรีน  นิติธรรมธาดากุล

15. คุณJ&F Production. คุณกอบบุญบูรโชควิวัฒน์

.

อบรมวันที่18 –  20 ..2562 โรงแรมGrand Center Point Ploenchit

.

กรุณายืนยันสิทธิ์เข้าร่วมอบรมได้ที่citizenprogram@gmail.com ก่อนวันพฤหัสบดีที่3 ตุลาคม2562

สอบถามรายละเอียดโทร.02-790-2373 (เวลาทำการ)

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง