“แลต๊ะ แลใต้” รับสมัครผู้ผลิตหน้าใหม่ มอง“ใต้” เชื่อมโยงกับกระแสท้องถิ่นสากลภิวัฒน์

“แลต๊ะ แลใต้” รับสมัครผู้ผลิตหน้าใหม่ มอง“ใต้” เชื่อมโยงกับกระแสท้องถิ่นสากลภิวัฒน์

สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส รับสมัครผู้ผลิตหน้าใหม่ในภาคใต้  ที่สนใจผลิตสื่อหลากหลาย Plattform  มาร่วมผลิตสื่อออนไลน์ “แลต๊ะแลใต้”  และเรียนรู้การสื่อสารเนื้อหาและพัฒนาผ่านสื่อใหม่ไปพร้อมๆ กัน ผู้สนใจสามารถเสนอประเด็น  “แลต๊ะแลใต้” แง่มุมทางสังคมในภาคใต้ที่น่าสนใจของภาคใต้ พื้นที่ใดก็ได้ที่สอดคล้องกับแนวคิด “แลต๊ะแลใต้”  ผู้ผ่านการพิจารณาประเด็นและคุณสมบัติครบถ้วนจะได้ร่วมฝึกอบรมและร่วมทีมผลิต “แลต๊ะแลใต้ออนไลน์”   ร่วมกับไทยพีบีเอส  ภายใต้แผนพัฒนาผู้ผลิตภาคพลเมือง ดำเนินการระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2562

Concept แลต๊ะแลใต้

“แลต๊ะ-แลใต้” มีที่มาจากคำว่า “แล-ต๊ะ-ใต้” คำว่า “แล” ในภาษาถิ่นใต้สามารถให้ความหมายได้  2 ลักษณะ คือหมายถึงการดูหรือการมอง และหมายถึงการดูแลเอาใจใส่ ชวนให้มองชวนให้ดู หรือหันกลับมาทบทวนบ้านเกิดของเราที่เชื่อมโยงกับกระแสท้องถิ่นสากลภิวัฒน์ มี 4 คำสำคัญ

รู้ (จัก)   ภาคใต้ บ้านเกิด

รัก         รัก หวงแหน ตระหนัก

ปกป้อง  กลับมาปกป้องดูแล

แลต๊ะแลใต้ คือ การทำให้คนดูรู้จักภาคใต้  เชื่อมโยงเรื่องราวจากท้องถิ่นกับชุมชนโลก  รักและชอบ ชวนหันมากลับหวงแหนดูแลปกป้องบ้านเกิดของตัวเอง  เพื่อหวังสร้างแรงบันดาลใจ และส่งต่อชุดความรู้ให้คนรุ่นใหม่   ภายใน 4 กรอบประเด็นสำคัญ คือ   1.ทรัพยากร    2.วัฒนธรรม    3.วิถีชีวิตผู้คน    4. สถานการณ์ความเป็นไปในภาคใต้

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้ผลิตสื่อที่สนใจพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต มีไอเดียสร้างสรรค์ สนใจประเด็นสังคม เข้าใจสื่อออนไลน์ ไม่เกิน 2 คน
 2. มีทักษะพื้นฐานด้านเล่าเรื่อง ถ่ายภาพ เขียนบท และตัดต่อ
 3. ผู้เข้าร่วมอบรมมีข้อมูลที่สอดคล้องและสร้างสรรค์กับคอนเซปต์ “แลต๊ะแลใต้ออนไลน์” โดยเขียนเนื้อหามานำเสนอ พร้อมระบุกลุ่มเป้าหมาย (ประกอบการพิจารณา)
 4. ผู้เข้าร่วมอบรมมีอุปกรณ์การผลิตรายการ กล้องระบบ HD และอุปกรณ์บันทึกเสียง /คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมตัดต่อที่สามารถใช้งานได้มาตรฐาน
 5. ผู้เข้าร่วมอบรมยืนยันความพร้อมที่เข้าร่วมโครงการอบรมอย่างครบถ้วนทั้งกระบวนการและสามารถลงพื้นที่เพื่อผลิตงานและดำเนินการตามกำหนดเวลาที่วางไว้ร่วมกันครบทุกขั้นตอน

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1fckT37DP5Ro0kYca-hIS0QbL1HEzL0Ul/view?usp=sharing
 2. ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งเเต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 256โดยแนบส่งตามอีเมลทั้งหมดนี้

laetalaetai@gmail.com โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2790-2624, 0-2790-2375,08-7674-0505

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการแสดงถึงความพร้อมด้านข้อมูลและอุปกรณ์ในการร่วมพัฒนาศักยภาพผลิต แลต๊ะแลใต้ออนไลน์ จนเสร็จสิ้นกระบวนการ
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามกำหนดเวลาที่วางไว้ครบทุกขั้นตอน
 3. การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการตามดุลพินิจของสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะถือเป็นที่สิ้นสุด

ความร่วมมือจากสำนักฯ ต่อผู้ร่วมโครงการ

 1. สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ จะจัดกระบวนการฝึกอบรมจากวิทยากร และวางแผนเพื่อการผลิตงานจริงตามเวลาที่กำหนด
 2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการร่วมอบรมเชิงปฏิบัติในหมวดที่กำหนดตามข้อบังคับของ ส.ส.ท.
 3. ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วตามขั้นตอนของการอบรมเชิงปฏิบัติการ จะได้รับการพิจารณาเพื่อเผยแพร่ทางช่องทางของแลต๊ะแลใต้หรือ Thai PBS ตามสมควร

แผนปฏิบัติงาน

วันที่ แผนการทำงาน
วันนี้ถึง13 พ.ย 62  ประกาศรับสมัคร
18 พ.ย 62  ประกาศผลผู้ร่วมฝึกอบรม
21 พ.ย 62  ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรม
29 พ.ย – 1 ธ.ค 62  อบรมเชิงปฏิบัติการแลต๊ะแลใต้ออนไลน์
2 ธ.ค – 21 ธ.ค 62  Production: พัฒนาโครงเรื่อง / ถ่ายทำ / ตัดต่อ / ส่งงานงานดราฟต์ที่ 1
25 ธ.ค 2562  ส่งผลงานการอบรมชิ้นสมบูรณ์

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง