ชี้แจง ผลการตัดสินพิราบน้อยและริต้า ปาติยะเสรี 2557

ชี้แจง ผลการตัดสินพิราบน้อยและริต้า ปาติยะเสรี 2557

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ชี้แจงเพิ่มการตัดสินรางวัลชมเชย ริต้า ปาติยะเสวี

ทุกๆปีทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ และข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับอุดมศึกษา กับรางวัล “พิราบน้อย” และประกวดสารคดีเชิงข่าว กับรางวัล “ริต้า ปาติยะเสวี” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์ และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสานศาสตร์ในอุดมศึกษาต่างๆ ดังนี้

การตัดสินรางวัลพิราบน้อยในปี 2557 รางวัลดีเด่นได้แก่ หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ ม.ศิลปากร คว้าเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล ได้แก่ หนังสือพิมพ์หอข่าว ม.หอการค้าไทย และหนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ ม.ราชภัฏจันทรเกษม ทั้งสองสถาบันจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

ประเภทข่าวฝึกปฏิบัติ ดีเด่นได้แก่ ข่าวโรงพยาบาลจ่ายยามือสอง เภสัชหวั่นไร้คุณภาพ หนังสือพิมพ์หอข่าว ม.หอการค้าไทย คว้าเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย ได้แก่ ข่าวเปิดโปงธุรกิจนอกกฎหมาย บัตรนั่งรถ หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ และข่าวขนส่งไทยไปเอื้อผู้พิการ แจ้งรัฐเร่งพัฒนา หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ ม.ศิลปากร รับเงินรางวัล 7,500 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

รางวัลข่าวสิ่งแวดล้อมในอุดมศึกษา ไม่มีผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น มีรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ข่าววางขายปลาฉลามเกลื่อนเมือง ทำลายระบบนิเวศ เสี่ยงสูญพันธุ์ หนังสือพิมพ์หอข่าว ม.หอการค้าไทย และข่าวบ่อขยะหัวหินกลิ่นคลุ้งแถมน้ำเสียไหลลง แหล่งนี้ หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ ม.ศิลปากร รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ฯ

ในส่วนรางวัล ริต้า ปาติยะเสรี เพื่อรำลึกถึงนางสาวริต้า ปาติยะเสรี อดีตนักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ รางวัลดีเด่น ได้แก่  สารคดีเชิงข่าว ความฝันของเด็กชายไร้สัญชาติ หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว ม.เชียงใหม่ คว้าเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ฯ

จากเดิมรางวัล ริต้า ปาติยะเสวี มีเพียงรางวัลดีเด่นเท่านั้น ภายหลังมีการตัดสินให้มีเพิ่มรางวัลชมเชยอีก 1 รางวัล ได้แก่ สารคดีเชิงข่าว ผืนป่าที่หายไป หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ ม.ศิลปากร ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จึงจะมีการประชุม เพื่อชี้แจงผลการตัดสินผลรางวัล ในวันที่ 4 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย อีกครั้ง

 

ขอบคุณภาพหน้าปกจาก: เว็บไซต์สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย