หาเพื่อนร่วมงานด่วน!! 7 ตำแหน่ง ทั่วทุกภาค

หาเพื่อนร่วมงานด่วน!! 7 ตำแหน่ง ทั่วทุกภาค

ปฏิบัติการสื่อสารของสื่อพลเมือง ได้เวลาที่เราต้องขยายทีมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานและส่งต่อเรื่องราวของพลเมืองให้ดีและเร็วขึ้น เราต้องการเพื่อนร่วมทีม ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และพร้อมจะเดินหน้าไปด้วยกัน


Production and Graphic Creator 2 ตำแหน่ง (ประจำที่กทม.)

คุณสมบัติ

 • 1.สามารถผลิตและสร้างสรรค์เนื้อหาที่เหมาะสมกับสื่อได้หลายประเภท เช่น งานวีดิโอเพื่อออนแอร์ งานสื่อออนไลน์
 • 2.สามารถสร้างสรรค์สื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเข้าใจ เช่น เนื้อหาบนเว็บไซด์ หรืองานสื่อใน Social media รูปแบบต่าง ๆ ได้
 • 3.สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ และโปรแกรมเกี่ยวเนื่้อง และมีความคิดสร้างสรรค์ในการตัดต่องานสื่อให้น่าสนใจ
 • 4.สามารถออกแบบกราฟิกเพื่อประกอบเนื้อหาได้
 • 5.สามารถประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ได้
 • 6.อายุไม่เกิน 30 ปี มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานตามสถานการณ์

สถานที่ปฎิบัติงานหลัก : สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส

สำนักงานวิภาวดี 145 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) และประวัติผลงาน

เข้ามาที่ citizenprogram@gmail.com

โทร: 0-2790-2374

Production and Graphic Creator 1 ตำแหน่ง (ประจำที่ภาคใต้ จ.สงขลา)

คุณสมบัติ

 • 1.สามารถผลิตและสร้างสรรค์เนื้อหาที่เหมาะสมกับสื่อได้หลายประเภท เช่น งานวีดิโอเพื่อออนแอร์ งานสื่อออนไลน์
 • 2.สามารถสร้างสรรค์สื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเข้าใจ เช่น เนื้อหาบนเว็บไซด์ หรืองานสื่อใน Social media รูปแบบต่าง ๆ ได้
 • 3.สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ และโปรแกรมเกี่ยวเนื่้อง และมีความคิดสร้างสรรค์ในการตัดต่องานสื่อให้น่าสนใจ
 • 4.สามารถออกแบบกราฟิกเพื่อประกอบเนื้อหาได้
 • 5.สามารถประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ได้   สามารถออกต่างจังหสัดได้
 • 6.อายุไม่เกิน 30 ปี มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานตามสถานการณ์

Content creator 1 ตำแหน่ง (ประจำที่ภาคใต้ จ.สงขลา)

คุณสมบัติ

 • 1.สามารถผลิตและสร้างสรรค์เนื้อหาที่เหมาะสมกับสื่อได้หลายประเภท เช่น งานวีดิโอเพื่อออนแอร์ งานสื่อออนไลน์
 • 2.สามารถตัดต่อ ออกแบบการผลิตงานสื่อ กราฟฟิคลักษณะต่างๆ เป็นไปตามรูปแบบรายการ
 • 3.มีความเข้าใจประเด็นทางสังคม ประเด็นพื้นที่ภาคใต้ สามารถค้นหาและประสานข้อมูลได้
 • 4.การบริหารเนื้อหาสื่อบนแพลทฟอร์มต่างๆ
 • 5.มีทักษะการประสานงานระดับบุคคล และระดับองค์กร เพื่อการสร้างเครือข่าย

สถานที่ปฎิบัติงานหลัก : สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอสหาดใหญ่ จ.สงขลา

77/25 หมู่ 8 ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110

ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) และประวัติผลงาน

เข้ามาที่ laetalaetai@gmail.com

โทร. 02-7902624 และ 02-7902374

Production and Graphic Creator 1 ตำแหน่ง (ประจำที่ภาคอีสาน จ.อีสาน)

คุณสมบัติ

 • 1.สามารถผลิตและสร้างสรรค์เนื้อหาที่เหมาะสมกับสื่อได้หลายประเภท เช่น งานวีดิโอเพื่อออนแอร์ งานสื่อออนไลน์
 • 2.สามารถสร้างสรรค์สื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเข้าใจ เช่น เนื้อหาบนเว็บไซด์ หรืองานสื่อใน Social media รูปแบบต่าง ๆ ได้
 • 3.สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ และโปรแกรมเกี่ยวเนื่้อง และมีความคิดสร้างสรรค์ในการตัดต่องานสื่อให้น่าสนใจ
 • 4.สามารถออกแบบกราฟิกเพื่อประกอบเนื้อหาได้
 • 5.สามารถประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ได้
 • 6.อายุไม่เกิน 30 ปี มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานตามสถานการณ์

สถานที่ปฎิบัติงานหลัก : ไทยพีบีเอส สำนักงานภาคอีสาน จ.ขอนแก่น  (สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ)

ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) และประวัติผลงาน

เข้ามาที่ youdeemeehang@gmail.com

เบอร์โทร  084-486-8654 คุณธันวา ศรีสุภาพ

Production and Graphic Creator 1 ตำแหน่ง (ประจำที่ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่)

คุณสมบัติ

 • 1.สามารถผลิตและสร้างสรรค์เนื้อหาที่เหมาะสมกับสื่อได้หลายประเภท เช่น งานวีดิโอเพื่อออนแอร์ งานสื่อออนไลน์
 • 2.สามารถสร้างสรรค์สื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเข้าใจ เช่น เนื้อหาบนเว็บไซด์ หรืองานสื่อใน Social media รูปแบบต่าง ๆ ได้
 • 3.สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ และโปรแกรมเกี่ยวเนื่้อง และมีความคิดสร้างสรรค์ในการตัดต่องานสื่อให้น่าสนใจ
 • 4.สามารถออกแบบกราฟิกเพื่อประกอบเนื้อหาได้
 • 5.สามารถประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ได้
 • 6.อายุไม่เกิน 30 ปี มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานตามสถานการณ์

สถานที่ปฎิบัติงานหลัก : ไทยพีบีเอส สำนักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ (สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ)

ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) และประวัติผลงาน

เข้ามาที่ thenorththaipbs@gmail.com

เบอร์โทร 02 790 2634

Website Administrator 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • 1.สามารถสร้างสรรค์ ผลิต และบรรณาธิการเนื้อหาบนพื้นที่เว็บไซด์และในสื่อออนไลน์ได้หลายรูปแบบ
 • 2.มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ เชื่อมโยงเหตุการณ์และประเด็นทางสังคมในระดับโครงสร้างเพื่อวางแผน และผลิตเนื้อหาเพื่อสื่อสารได้
 • 3.มีความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ และการใช้เว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูป และ Application ต่าง ๆ
 • 4.สามารถออกแบบการรวบรวมฐานข้อมูล เพื่อการจัดเก็บ เรียบเรียงนำมาสื่อสารเชิงประเด็นในมัลติแพลตฟอร์มได้
 • 5.มีทักษะประสานงานเครือข่ายเชิงประเด็น เพื่อร่วมออกแบบการจัดทำฐานข้อมูลภาคพลเมือง
 • 6.มีความรู้ความเข้าใจในระบบ และลักษณะเฉพาะด้านการสื่อสารของ Social Media ต่างๆ ได้ โดยสามารถวางแผนบริหารจัดการเนื้อหาได้

สถานที่ปฎิบัติงานหลัก : ไทยพีบีเอส สำนักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ (สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ)

ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) และประวัติผลงาน

เข้ามาที่ thenorththaipbs@gmail.com

เบอร์โทร 02 790 2634

ใครที่คดว่าตัวเองมีทักษะตามข้างต้น ไม่ชอบทำงานอยู่กับที่ รักอิสระในการทำงาน มีเป้าหมายไว้พุ่งชน สามารถมาร่วมเดินหน้าไปกับเราได้เลย

สมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2563

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง