สาธารณสุข -ภาคท่องเที่ยวระนอง ออกมาตรการคุมเข้ม คัดกรอง “ไวรัสโคโรนา” ป้องกันอย่างมีสติ 

 สาธารณสุข -ภาคท่องเที่ยวระนอง ออกมาตรการคุมเข้ม คัดกรอง “ไวรัสโคโรนา” ป้องกันอย่างมีสติ 

 สาธารณสุข -ภาคท่องเที่ยวระนองมั่นใจมาตรการคุมเข้มคัดกรองไวรัสโคโรนา  ป้องกันอย่างมีสติ 

นอกจากสถาบันการศึกษา พื้นที่สำคัญๆที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวก็มีการวางมาตรการตรวจคุมเข้มกรองไวรัสโคโรนาจากนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่สนามบินจังหวัดระนอง เป็นหนึ่งในมาตราการเฝ้าระวัง  เฝ้าระวังได้มีเครื่อง thermoscan 4 เครื่อง ติดตั้งสนามบิน เพื่อใช้ตรวจคัดกรอง คุมเข้มผู้โดยสารขาเข้า   รวมถึงจุดตรวจที่ท่าเทียบเรือ และด่าน ตรวจต่าง ๆ ของจังหวัดระนอง อีกทั้งเตรียมความพร้อมในส่วนของโรงพยาบาล,สถานบริการและเวชภัณฑ์ต่างๆ เพื่อรับมือกับผู้ที่ติดเชื่อไวรัสโคโรนาอย่างทันท่วงที
.
นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า “จังหวัดระนองได้ยกระดับและเพิ่มมาตรการคัดกรองตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งระนองเป็นจังหวัดชายแดน ถึงแม้จะไม่ใช่พื้นที่เป้าหมาย แต่ก็มีการดำเนินการตามแผนของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการป้องกันและสร้างความมั่นใจให้กับชาวระนองและนักท่องเที่ยว ซึ่งผู้โดยสารในวันนี้ก็มีความเข้าใจดี และเป็นการป้องกันการตื่นตระหนก รวมถึงมีสติในการบริโภคข่าวสาร ซึ่งได้มีการวางมาตรการตามจุดต่างๆ เช่น ท่าอากาศยาน ท่าเรือ จุดตรวจด่านตรวจต่าง ๆ ของจังหวัดระนองด้วย”


.

ด้านนายแพทย์สาธิต ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขระนอง กล่าวว่า “สำหรับประชาชนทั่วไปก็ไม่ต้องตื่นตระหนก โดยหากพบผู้มีอาการที่ต้องสงสัย เช่น ไข้สูง 38 องศา มีอาการระบบทางเดินหายใจ ไอ เหนื่อยหอบ และหลังมีประวัติเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นหรือใกล้เคียง หรือสัมผัสผู้ป่วย 14 วัน จะต้องรีบไปพบแพทย์ทันที ส่วนการป้องกันโรค ก็ให้ใช้หลัก กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือ และใช้หน้ากากป้องกันโรค ซึ่งมาตรการเฝ้าระวังและคัดกรองจะมีต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย”
.
ภาคท่องเที่ยวระนองมั่นใจมาตรการคุมเข้มคัดกรองไวรัสโคโรนา นางกรรณิการ์ เอี้ยวตระกูล นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการเฝ้าระวังและคุมเข้มไวรัสโคโรนาว่า ยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง แต่จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าเป็นนักท่องเที่ยวจากเมืองคุนหมิง

.
ได้มีการแจ้งข้อมูลให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทราบทั้งสาธารณสุขและหน่วยงานปกครอง เพื่อเฝ้าระวังและติดตามเส้นทางการท่องเที่ยว ซึ่งการตรวจสอบและคัดกรองเป็นหน้าที่ของหน่วยงานสาธารณสุขที่ดำเนินการอยู่แล้ว ในส่วนของภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ให้การดูแลในการท่องเที่ยว ก็มีการเฝ้าระวังและป้องกันด้วยการแจกหน้ากากอนามัยให้กับลูกค้าทุกคนตั้งแต่รับมาจากสนามบิน หรือรับต่อมาทางรถยนต์ ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดระนองยังไม่มีผู้ป่วยที่เข้าข่ายติดเชื้อไวรัสโคโรนา คุณผู้ชมก็อย่าลืมดูแลตัวเองหมั่นล้างมือบ่อยๆ สวมใส่หน้ากากเมื่อออกจากบ้าน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ หรือ อาการคล้ายหวัดและดูแลสุขภาพให้เข็งแรงอยู่เสมอ

 

 

 

เรื่อง /ภาพ :พรชัย เอี่ยมโสภณ

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง