ลาวประกาศปิด ชายเเดน ลาว-จีน เลิกVOA

ลาวประกาศปิด ชายเเดน ลาว-จีน เลิกVOA

 

สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว ออกคำสั่งด่วน ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

ถึง หน่วยงานวิชาการกับด่าน ประจำอยู่ตามด่านสากลที่มีชายแดนติดกับ สาธารณรัฐประชาชนจีน เเจ้งเรื่องการระงับการออกวีช่าหน้าด่านให้กับนักท่องที่ยวที่เดินทางมาจาก สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยอ้างประกาศการยกระดับการเฝ้าระวังตามประกาศองค์กสรอนามัยโลก WHO ว่าด้วยการติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอยู่ที่นครอู่ฮั้น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แพร่ขยายเป็นวงกว้างใน สาธารณรัฐประชาชนจีน และ ต่างประเทศอย่างรวดเร็ว ทำให้มีผู้เสียชีวิตและติดเชื้อในระดับที่แตกต่างกันดังนั้น

เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสดังกล่าวที่อาจจะระบาดมายัง สปป.ลาว กรมกงสุล จึงขอแจ้ง

ให้หน่วยงานวิชาการกับด่าน ที่มีชายแดนติดกับจีน ระงับการออกวีช่าเข้า สปป.ลาว ประเภทท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 . 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงมาอีกดังนั้น จึงแจ้งมายัง หน่วยงานวิชาการกับด่าน ประจำอยู่ที่ด่านสากลที่มีชายแดนติดกับ สป.จีน เพื่อทราบและปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด

หัวหน้ากรม

ท่านบุญเหลือ พันดานุวง

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง