อบต.คีรีราษฎร์จัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่อิ่วเมี่ยนประจำปี2559

อบต.คีรีราษฎร์จัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่อิ่วเมี่ยนประจำปี2559

 อบต.คีรีราษฎร์จัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่อิ่วเมี่ยนประจำปี2559

ณ.บ้านร่มเกล้าสหมิตร หมู่5 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก  นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่อิ่วเมี่ยน

ประจำปี2559 โดยมี.สมพงษ์ พงษ์เจริญ อบต.คีรีราษฎร์ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีปีใหม่อิ่วเมี่ยน ให้เป็นที่รู้จัก แก่คนทั่วไป

เพื่อให้เกิดความรู้รักสามัคคี และหวงแหนในวัฒนธรรมปีใหม่ของชนเผ่าอิ่วเมี่ยน เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่อิ่วเมี่ยนให้คงอยู่และถ่ายทอดไปยังลูกหลานสืบไป

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป