ชาวภูเก็ต แบ่งปันวิธีการเย็บ “หน้ากากอนามัย” ซักได้และรักษ์โลก

ชาวภูเก็ต แบ่งปันวิธีการเย็บ “หน้ากากอนามัย” ซักได้และรักษ์โลก

ปฎิเสธไม่ได้ว่าช่วงนี้  “หน้ากากอนามัย” เป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ซึ่งหลังมีการสำรวจเมื่อวานนี้ก็พบว่าตอนนี้สินค้ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการ  มีหลายจุดเริ่มที่จะหาวิธีการทำหน้ากากผ้าเพื่อใช้ป้องกันตัวเองในช่วงที่หน้ากากอนามัยหาซื้อได้ยาก  รวมถึงเมืองท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต ถือเป็นเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ แต่ละวันรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ตอนนี้เริ่มประสบปัญหาหน้ากากอนามัยหายากทาง

 สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดภูเก็ต (สสจ.ภก.) จึงได้ระดม จิตอาสา ที่สนใจ อสม.ในชุมชน เปิดจุดแบ่งปันความรู้เรื่องการเย็บหน้ากากอนามัยแบบซักได้แบบผ้าใช้เองด้วยวิธีการแบบง่าย ๆ เพื่อปลุกกระแสการช่วยเหลือตัวเองและคนรอบข้างในเบื้องต้น  เพื่อขยายความรู้ต่อในชุมชน เตรียมอุปกรณ์ที่ตัวเองมี เช่น จักรเย็บผ้า  กรรไกร ด้าย เข็มหมุด เเละสายวัด  มาร่วมเย็บหน้ากากกันได้ ซึ่งเศษผ้าที่เครือข่ายนำมาตัดเย็บจะเป็น #ผ้าสาลู 2 ชั้น และ #ผ้ายืด มาตัดเย็บติดกัน โดยมีความหนาอย่างน้อย 3 ชั้น สามารถป้องกันเชื้อโรคได้เบื้องต้น และสามารถซักเก็บเพื่อใช้ในครั้งต่อไปได้โดยไม่ต้องสร้างขยะเพิ่ม

 

“จากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนาในช่วงนี้ ทำให้ภูเก็ตมีการขาดแคลนของหน้ากากอนามัยที่ใช้ในการป้องกันโรค ซึ่งได้มีการรวมตัวกันจัดทำหน้ากากอนามัยโดยที่เราไม่มีงบประมาณเลย เราได้รับการสนับสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ บ้าง องค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ ช่วยสนับสนุน อุปกรณ์ เราต้องมี #ผ้าสาลู #เข็ม #ด้าย เรามารวมกลุ่มกัน เรียนรู้เรื่องการทำหน้ากากเพื่อนำความรู้ไปสอนผู้คนในหมู่บ้านของตัวเอง ถ้าไม่มีหน้ากากอนามัยต่อไปประชาชนก็สามารถผลิตขึ้นมาใช้ได้ ป้องกันโรคได้ในระดับหนึ่ง” ส่วนหนึ่งจากบทสัมภาษณ์คุณวัลภา จีนลอย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ยังได้สร้างโอกาสให้ภาคประชาชน ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนการทำหน้ากากอนามัยผ้าแบบหนา ร่วมกับจิตอาสาคนอื่น ๆ ซึ่งบางคนเพิ่งฝึกเย็บหน้ากากอนามัยจากคลิปใน YOUTUBE เพื่อนำไปใช้ในครอบครัว และแจกจ่ายให้เพื่อนบ้าน หลังจากที่ทราบเรื่องการระบาดของไวรัสโคโรน่า

 

และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปัน ความรู้การเย็บหน้ากากอนามัยใช้เอง  เพื่อช่วยเหลือกันในเบื้องต้นหลังจากที่ประสบปัญหาหน้ากากอนามัยที่ขาดตลาด  ซึ่งสามารถติดตามข้อมูลจุดแบ่งปันหน้ากากอนามัย ในเว็บไซต์Csitereport.com และเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันข้อมูลด้วยการปักหมุด สำรวจจุดปันหน้ากากอนามัย จุดไหนที่ยังสามารถหาซื้อได้  และจุดไหนที่มีการแบ่งปันหน้ากาก ผ่านภาพถ่ายและเรื่องเล่าในแอปพลิเคชัน พร้อมติด#แบ่งปันหน้ากาก เพื่อร่วมกันดูแลกันสังคม

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง