โรงเรียนในหาดใหญ่ ตื่นตัว รับมือไวรัสโคโรนา

โรงเรียนในหาดใหญ่ ตื่นตัว รับมือไวรัสโคโรนา

โรงเรียนขนาดเล็กในตัวเมืองหาดใหญ่ เริ่มตื่นตัวกับเชื้อไวรัสโคโรนา โดยมีมาตรการสำรวจ คัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนจากเจ้าหน้าที่สาธาณะสุข

ยังคงติดตามกันต่อเนื่อง สำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศไทยยังคงอยู่ที่ 32 คน หลังจากเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 7 คน ก็มีหลายมาตรการที่ออกมาป้องกัน รวมถึงการดูแลกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มนักเรียนเด็กเล็ก หน่วยงานราชการพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา มีการเตรียมความพร้อม มาตราการป้องกัน และแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับประชาชน โดยเฉพาะการลงพื้นที่โรงเรียน ทางโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ให้ความสำคัญของการดูแลสุขภาพนักเรียน โดยการคัดกรองด้วยเครื่องมือวัดไข้ให้กับนักเรียน บริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน พร้อมกับแจกหน้ากากอนามัย และแนะนำวิธีการใช้เจลล้างมืออย่างถูกต้องจากเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข


นายธานินทร์ แก้วจุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล2 บ้านหาดใหญ่ กล่าวว่า “ทางโรงเรียนได้มีนโยบายเรื่องของการดูแล การควบคุม และการให้ข้อมูลข่าวสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์แจ้งในชั้นเรียน ให้เกิดการรับรู้แก่นักเรียน บุคลากร และผู้ปกครอง ซึ่งจะดำเนินการในช่วงก่อนเข้าแถวในทุกๆวัน”

ด้านนางสุพิชฌาย์ ธนวัฒน์กุลจิรา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์สาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 2 อำเภอหาดใหญ่ กล่าวว่า “การพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับมาตรการป้องกันจากเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งมีป้ายไวนิลและแผ่นพับในการให้ความรู้แก่นักเรียน รวมถึงการสอนวิธีการล้างมือ สอนวิธีการใช้หน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการป่วย จาม มีเสมหะ และห้ามใช้ผ้าเช็ดหน้าร่วมกับผู้อื่น รวมถึงเรื่องของการกิน กิน ร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ คือส่วนสำคัญที่สุด”

ซึ่งทางด้านสาธารณะสุขโรงเรียนเทศบาล 2 ได้มีการวางแผนจัดกิจกรรมการรณรงค์ร่วมกับหน่วยงานราชการในเทศบาลนครหาดใหญ่ทุกสังกัด เพื่อต่อยอดการลงพื้นที่ไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในอำเภอหาดใหญ่ เพื่อสร้างความรู้ให้กับประชาชน รวมถึงชุมชนที่อยู่ในภาวะเสี่ยง ให้ตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตระหนก

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง