เทศบาลนครแม่สอด เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงาน ขันโตกโอทอปเพื่อสังคม ทศวรรษใหม่ โอทอป ทู อาเซี่ยน

เทศบาลนครแม่สอด เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงาน ขันโตกโอทอปเพื่อสังคม ทศวรรษใหม่ โอทอป ทู อาเซี่ยน

 เทศบาลนครแม่สอด เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงาน ขันโตกโอทอปเพื่อสังคม ทศวรรษใหม่  โอทอป ทู อาเซี่ยน

                ณ.สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.แม่สอด จ.ตาก นาย ชรินทร์  หาญสืบสาย อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ขันโตกโอทอปเพื่อสังคม ทศวรรษใหม่  โอทอป ทู อาเซี่ยน โดยมี นาง พรรณทิพย์  ไชยชนะ ประธานเครือข่ายโอทอป อ.แม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะสมาชิกเครือข่ายโอทอป อ.แม่สอด เป็นผู้ให้การต้อนรับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน  ผู้นำชุมชน  สื่อสารมวลชนและประชาชนผู้มาร่วมงาน

                การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะจากเทศบาลนครแม่สอด ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงาน  สำนักงานพัฒนาชุมชน สนับสนุนแนวคิดของเครือข่ายโอทอปอำเภอแม่สอดที่หารายได้สนับสนุนการทำงานเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็ง โดยเรียกได้ว่า เป็นโครงการที่มีต้นทุนศูนย์บาท หมายความว่า การจัดกิจกรรมโดยไม่ใช้งบประมาณที่เป็น  ทุนการเงิน แต่ใช้ ทุนทางสังคมและใช้ หัวใจ จิตสำนึก ห่วงใย พร้อมช่วยเหลือ ดูแล สังคม เด็ก เยาวชน และกลุ่มโอทอปน้องใหม่ หรือ เบบี้ โอทอป  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้สมทบเครือข่ายโอทอปอำเภอแม่สอด  สนับสนุนกลุ่มโอทอปน้องใหม่หรือเบบี้โอทอป และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน เรียน ดี ประพฤษดี อีกจำนวน 20 ทุน ภายในงานมีสินค้าโอทอป ของขวัญของรางวัลนำมาจับฉลากแจกให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย//////////////////

ภาพ/ข่าวโดย  วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป