โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ยอดอินทนิล รุ่น 7/2558

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ยอดอินทนิล รุ่น 7/2558

 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ยอดอินทนิล รุ่น 7/2558
    ที่โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยนางไพเราะ  กาญจนสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ยอดอินทนิล ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 163 คน โดยกิจกรรมในช่วงเช้า น้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5  ทำการบูมสถาบัน และร้องเพลงให้กำลังใจแก่รุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษา ตามด้วยกิจกรรมภายในหอประชุมของโรงเรียน ที่มีการแสดงของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5   และตัวแทนนักเรียนกล่าวแสดงความยินดี และแสดงความรู้สึก ก่อนที่จะจบการศึกษา และ พิธีขอขมา คณาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชา และ คณะครู ร่วมผูกข้อมือให้กับนักเรียนทั้ง 163 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจและร่วมแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับนักเรียนให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนและสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนรุ่นต่อไป
ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป