“เดือนเพ็ญ ไกลถิ่น ผู้มีศิลปะในดวงใจ”..นางเดือนเพ็ญ ไกลถิ่น ครัวเรือนยากจนต้นแบบ

“เดือนเพ็ญ ไกลถิ่น ผู้มีศิลปะในดวงใจ”..นางเดือนเพ็ญ ไกลถิ่น ครัวเรือนยากจนต้นแบบ

“เดือนเพ็ญ ไกลถิ่น ผู้มีศิลปะในดวงใจ”..นางเดือนเพ็ญ ไกลถิ่น ครัวเรือนยากจนต้นแบบ ซึ่งได้มีการพัฒนาตนเองจนสามารถพ้นขีดความยากจน 30,000 บาท/คน/ปี บ้านเลขที่ 7 บ.แวนโค้ง หมู่ 16 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ ครอบครัวของเธอมีคนในครอบครัว 4 คน สามีไปทำงานรับจ้างที่ กทม.ส่งเงินมาให้เดือนละ 2,500 บาท สำหรับให้เดือนเพ็ญดูแลเลี้ยงลูก 2 คน กำลังเรียน ม.1 คนหนึ่ง และ ม.4 อีกคนหนึ่ง

เดือนเพ็ญไม่ีมีที่ทำกินของตนเอง ที่อยู่อาศัยก็เป็นของญาติให้อาศัย ทำงานรับจ้างทั่วไป แต่ก็นาน ๆ ครั้ง ปัญหาสุขภาพ(โรคหืดหอบ) ก็เป็นอุปสรรคในการทำงานของเดือนเพ็ญด้วย…

บางฤดูกาลก็หารายได้จากการเก็บของป่าขาย เช่น เห็ด หน่อไม้ เป็นต้น และที่น่าทึ่งในความสามารถของเธอก็คือ การเป็นผู้มีทักษะทางด้านงานศิลปะ การพับกระดาษ และทำเป็นรูปหงส์ ออกจำหน่าย เพื่อนำไปตกแต่ง หรือ ทำลอยกระทง ฯลฯ หากสนใจติดต่อสั่งทำกับ เดือนเพ็ญได้ที่ โทร.061-3735714

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..