‘8 กลุ่มชาติพันธุ์ในพม่า’ ร่วมประชุมเพื่อสันติภาพ

‘8 กลุ่มชาติพันธุ์ในพม่า’ ร่วมประชุมเพื่อสันติภาพ

หลังจากจากที่ 8 กลุ่มชาติพันธุ์ ได้ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศ(Nationwide Ceasefire Agreement) ณ กรุงเนปิดอว์ วันนี้ 8 พ.ค.2558 ที่ จ.เชียงใหม่ วันนี้เป็นครั้งแรกที่ผู้นำระดับสูงของทั้งแปดกลุ่มได้มาประชุมกันเป็นตัวแทนจากสองกลุ่มหลัก คือ สหภาพเจรจาเพื่อประสานงานการประชุมสันติภาพ (UPDJC- Union Peace Dialogue Join Coordination meeting) และ คณะกรรมการติดตามความร่วมมือ (JMC -Join Monitoring Committee) เพื่อติดตามความคืบหน้าหลังจากลงนามในข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศ

ในการนี้UPDJC ได้ทำหน้าที่ในการเขียนกรอบทางการเมือง และ ทาง JMC จะทำหน้าที่ในการติดตามสถานการณ์ สำหรับวันแรกนี้ได้มีการรายงานผลความคืบหน้าว่าพวกเขาได้ดำเนินการณ์ไปได้ไกลขนาดไหน หลังจากประชุมครั้งที่แล้ว  โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ครั้งนี้ได้แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ

กลุ่ม1.นำเสนอผลการปฏิบัติงานลงนามในข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศ

กลุ่ม2.พูดคุยถึงอนาคตการทำงานร่วมกับกลุ่มที่ไม่ได้ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศ NCA

กลุ่ม3.ชาติพันธุ์ทั้ง 8 กลุ่มที่ได้ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการในอนาคต

20150811222032.jpg

General Saw Mutu Say Poe – นายพลมูตู เซพอว์ ประธานสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (The Karen National Union)

การประชุมเกิดขึ้นในวันนี้หลังจากเสร็จสิ้นประชุมเชิงปฏิบัติการของกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ (EAOS) เพื่อติดตามผลความเคลื่อนไหวของการหยุดยิง ในเรื่องของกรอบกติกา และ การเจรจาทางการเมือง เป็นเวลา 3 วัน ในวันที่ 5 ถึง 7 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งได้กล่าวถึงการติดตามผลและ กรอบข้อตกลงทางการเมือง โดยมีผู้เข้าร่วมจาก 8 กลุ่มที่ได้ลงนามในสัญญาการหยุดยิงกับรัฐบาลพม่าในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และสหพันธ์ผู้หญิงในพม่า เพื่อจะนำไปสู่ก้าวต่อไปในการเจรจาทางการเมืองและจะนำไปสู่การเขียนกรอบทางการเมืองร่วมกันภายใต้แนวทางการทำงานเป็น 3 ระดับ คือ ระดับสหภาพ ระดับรัฐ และระดับท้องถิ่น ซึ่งทั้งสามระดับนั้นครอบคลุมถึงผู้แทนจากฝ่ายรัฐบาล และผู้แทนจากกลุ่มชาติพันธุ์ และชาวบ้าน 

ข้อมูล/ภาพ: นักข่าวพลเมืองแกวเกอลู (Kwe Ka Lu)

 ABOUT THE AUTHOR

เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือขายพลเมืองภาคเหนือ