นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมสร้างพิษณุโลกเมืองน่าอยู่ 2020”

นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมสร้างพิษณุโลกเมืองน่าอยู่ 2020”

560

นาย บุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมสร้างพิษณุโลกเมืองน่าอยู่ 2020” ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก

554

562

โดย การประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการศึกษาชุมชุนในประเด็นประวัติศาสตร์ความเป็น มา และคุณค่าหลักที่คนในชุมชนให้ความเคารพ รวมถึงการสำรวจและค้นหาทุนในชุมชนทั้งที่จับต้องได้/ไม่ได้ ในพื้นที่ พร้อมกับศึกษาความหมาย “เมืองน่าอยู่อย่างเป็นสุข”

556

15152

 

โครงการนี้ จัดขึ้นโดย  The network NGO business partnerships โดยการสนับสนุนของ ปตท

564

565

โดยมีตัวแทนจากผู้นำชุมชนท้ง 64 ชุมชน มาร่วมเแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อช่วยกันหาแนวทางในการสร้างพิษณุโลกให้ะป็นเมืองน่าอยู่ต่อไป

#สำนักข่าวWiFi #ศูนย์ข่าวพลเมืองไทยพีบีเอสพิษณุโลก

 ABOUT THE AUTHOR

นักข่าวภูมิภาค ประจำจังหวัดพิษณุโลก นักข่าวสำนักข่าวสื่อท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก นักข่าวWiFi ประจำจังหวัดพิษณุโลก นักข่าวกริชโพสต์ ประจำจังหวัดพิษณุโลก ผู้ก่อตั้ง สำนักข่าวWiFi พิษณุโลก (WiFi news Phitsanulok) www.wifinews.9zean.com/blog/