ผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคีและผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนา จัดการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์

ผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคีและผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนา จัดการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์

 ผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคีและผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนา จัดการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์

                ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอด และคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด ร่วมกันจัดการประชุมประจำเดือน ให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคีและชมรมผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนา ที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านเหนือสามัคคี  เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางเรือนมูล บุญมาก หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคี จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์  ซึ่งการจัดการประชุมประจำเดือนของทางสมาชิกผู้สูงอายุ พร้อมจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับต่อไป

                และที่ศาลาการเปรียญวัดชุมพลคีรี เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  นายองอาจ  สรรคชา  ประธานผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนา ได้นำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนา จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ พร้อมมอบดอกกุหลาบสีแดงให้สมาชิกผู้สูงอายุเนื่องในวันแห่งความรัก ทั้งนี้ นางแสงหล้า  สรรคชา รองหัวหน้าผู้สูงอายุชุมพลพัฒนา  ได้เป็นผู้นำสมาชิกออกกำลังกายโดยท่ากายบริหารที่เหมาะสมแก่ผู้สูงวัน  กิจกรรมนันทนาการโดยการเต้นบริหารร่างกายประกอบเพลง การชี้แจงข่าวสารการประชุมของชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่วัดมณีไพรสณฑ์ จากนั้นทางเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแม่สอด ได้มาให้ความรู้ในด้านของการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุที่มาเข้าร่วมในการจัดการประชุมในครั้งนี้และในช่วงท้ายของการจัดการประชุมเป็นการรับประทานอาหารร่วมกัน

////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป