สภาอุตสาหกรรมนำสิ่งของ อุปโภค บริโภค ที่ได้รับการบริจาคนำไปส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทหาร หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนในประเทศเมียนมา และ พื้นที่ชายแดนของไทย

สภาอุตสาหกรรมนำสิ่งของ อุปโภค บริโภค ที่ได้รับการบริจาคนำไปส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทหาร หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนในประเทศเมียนมา และ พื้นที่ชายแดนของไทย

 สภาอุตสาหกรรมนำสิ่งของ อุปโภค บริโภค ที่ได้รับการบริจาคนำไปส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทหาร หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนในประเทศเมียนมา และ พื้นที่ชายแดนของไทย

                ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภค บริโภค ให้กับ พ.อ. โสภณ นันทสุวรรณ ผบ.ฉก.ร.4 เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในประเทศเมียนมาที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัย และราษฏรไทยที่ประสบอุทุกภัย อำเภอชายแดนจังหวัดตาก  และจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยการมอบสิ่งของในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งได้มอบทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค และ เงินสมทบอีกจำนวนหนึ่ง ด้านพันเอกโสภณ  นันทสุวรรณ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับน้ำใจคนไทยที่ได้นำสิ่งของเพื่อช่วยเหลือทั้งเพื่อนบ้านในประเทศเมียนมา และ คนไทยด้วยกันในพื้นที่ชายแดนที่ประสบภัยน้ำท่วม ดินถล่ม และในบางพื้นที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก มีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างลำบาก ทางหน่วยงานทหารจะนำเอาสิ่งของเหล่านี้ไปส่งให้ถึงมือผู้ที่เดือดร้อนทุกคน ตามความปรารถนาของประชาชนที่มีจิตตั้งมั่นที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน อย่างเต็มที่และเต็มใจในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้  ด้านนายชัยวัฒน์  วิทิตธรรมวงค์ ได้กล่าวว่า สำหรับศูนย์เปิดรับของบริจาคเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ทางสภาอุตสาหกรรมได้ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ ในขณะนี้จากสถานการณ์ในบางพื้นที่ก็ได้รับการช่วยเหลือ และลดความรุนแรงในพื้นที่ลงไปบ้างแล้ว จึงได้ทำการปิดศูนย์เฉพาะกิจแห่งนี้ และได้นำสิ่งของและเงินสมทบทุน มามอบให้กับหน่วยทหารซึ่งจะเป็นผู้นำส่งความปรารถนาดีจากน้ำใจของพี่น้องคนไทย นำไปส่งแก่ผู้ที่เดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆ และต้องขอขอบคุณสำหรับน้ำใจไทยที่ได้หลั่งไหลมาช่วยเหลือทั้งเพื่อนบ้าน และประชาชนไทยในพื้นที่ชายแดน จากทุกหน่วยงานและประชาชนทุกท่านมา ณ ที่นี้ 

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

/////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป